Hrací řád ligy mládeže

Hrací řád Ligy mládeže

Ke stažení:
 1. Základní ustanovení
  1. Liga mládeže PP a DPP (dále jen „LM“) se řídí v plném rozsahu platnými Mezinárodními pravidly CMAS a národními pravidly České republiky plavání s ploutvemi (dále jen „pravidla PP“), Soutěžním řádem, tímto Hracím řádem a propozicemi soutěže.
  2. Řídícím orgánem LM je sportovní komise SPČR, nebo pověření zástupci a pořadatel soutěže, kteří provádějí výklad Hracího řádu a jsou oprávněni jej měnit dle aktuálních potřeb soutěže.
  3. Platnost tohoto Hracího řádu začíná dnem 01. 04. 2023. Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví SK SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem.
  4. Liga mládeže je plánována do několika částí:
   • Česká liga mládeže (dále jen „ČLM“) – pouze pro členy SČP
   • Moravskoslezská liga mládeže (dále jen „MSLM“) – pouze pro členy SPMS
   • Finále ligy mládeže
  5. ČLM a MSLM se řídí stejnými pravidly. Předepsané disciplín pro jednotlivé kategorie je nutné dodržet podle tohoto Hracího řádu pro možnost objektivního posouzení dosažených výsledků.
  6. Pořadí jednotlivých kol si mohou jednotlivé svazy změnit vzhledem k možnostem pořadatele.
  7. Rozdělení kol LM je následovné:
   1. 4 kola uspořádané v bazénu, 1 kolo uspořádané na volné vodě.
  8. Do ČLM / MSLM je započítán první závod DPP pořádaný v daném roce v Čechách / na Moravě, který současně není MČR v DPP.
 2. Kategorie a disciplíny
  1. Maximální počet závodníků do soutěže z jednoho klubu je v kategoriích E a D: 4 hoši a 4 dívky, v kategorii C: 3 hoši a 3 dívky.
  2. Pořadatel soutěže má právo doplnit volné dráhy závodníky mimo soutěž dle vlastního uvážení.
  3. V závodech Ligy mládeže není v individuálních disciplínách tzv. „ostaršování“ povoleno. Ostaršení je povoleno pouze ve štafetách dle bodu 3.2 tohoto Hracího řádu.
  4. Disciplíny LM

1. kolo MSLM

   • E – 50 PP, 200 PP, 100 BF, 4 x 50 PP
   • D – 100 PP, 200 PP, 100RP, 200 BF, 4 x 50 PP
   • C – 50 PP, 400 PP, 100 RP, 200BF, 4 x 50 PP

2. kolo MSLM

   • E – 100 PP, 50 BF, 200BF, 4 x 100 BF
   • D – 50 PP, 800 PP, 50 BF, 4 x 100 BF
   • C – 100 PP, 800 PP, 50 RP, 4 x 100 BF

3. kolo MSLM

   • E – 50 PP, 400 PP, 15/10 RP/PP, 4 x 50 BF
   • D – 400 PP, 25 RP, 200 RP, 4 x 50 BF
   • C – 200 PP, 400 RP, 100 BF, 4 x 50 BF

4. kolo MSLM

   • E – 500m; D – 1 000m; C – 2 000m

5. kolo MSLM

   • E – 200 PP, 50 BF, 100BF, 4 x 100 PP
   • D – 200 PP, 50 BF, 100 BF, 4 x 100 PP
   • C – 100 PP, 50 BF, 400 BF, 4 x 100 PP

Délku tratí 4. kola lze přizpůsobit aktuálním podmínkám na poradě vedoucích výprav.

  1.  
 1. Štafety LM
  1. V každém kole LM budou do programu zařazeny smíšené štafety. To znamená, že v každé štafetě musí být vždy zastoupeni hoši i dívky, (např. 2+2 nebo 3+1) v každé kategorii.
  2. Závodníci mohou být ostaršeni do štafet s podmínkou, že takto ostaršený závodník může startovat pouze ve štafetě, do které byl jako ostaršený zařazen.
 2. Hodnocení a vyhlášení
   1. Na všech pěti kolech bodují v každé disciplíně a kategorii 3 nejlepší hoši a 3 nejlepší dívky z každého klubu.
   2. Pro bodování výkonů u všech individuálních disciplín a kategorií jsou závodníkům přiděleny body dle tabulky CMAS.
  UmístěníBodyUmístěníBodyUmístěníBodyUmístěníBody
  1.507.3013.1619.6
  2.468.2714.1420.5
  3.429.2415.1221.4
  4.3910.2216.1022.3
  5.3611.2017.823.2
  6.3312.1818.724.1
 3. Štafety získávají dvojnásobný počet bodů.
 4. Do soutěže se za klub započítávají body pouze jedné štafety v každé kategorii, tato štafeta musí být označena již při přihlášení štafety. Ostatní štafety musí být označeny „MS“.
 5. Vyhlášeni budou 3 nejlepší dívky a 3 nejlepší hoši v každé disciplíně a kategorii. Vyhlášení obdrží diplom.
 • Pořadí disciplín LM
  1. kolo LM
  1.50 PPHoši C2.50 PPDívky C
  3.100 RPHoši D4.100 PPDívky D
  5.50 PPHoši E6.50 PPDívky E
  7.100 RPHoši C8.200 BFHoši D
  9.200 BFDívky D10.100 RPDívky C
  11.200 PPHoši E12.200 PPDívky E
  13.400 PPHoši C14.400 PPDívky C
  15.100 PPHoši D16.100 RPDívky D
  17.100 BFHoši E18.100 BFDívky E
  19.200 BFHoši C20.200 BFDívky C
  21.200 PPHoši D22.200 PPDívky D
  23.; 24.; 25.4×50 PPC; D; E
  2. kolo LM
  1.50 RPHoši C2.50 RPDívky C
  3.50 PPHoši D4.50 PPDívky D
  5.100 PPHoši E6.100 PPDívky E
  7.100 PPHoši C8.100 PPDívky C
  9.800 PPHoši D10.800 PPDívky D
  11.200 BFHoši E12.200 BFHoši E
  13.800 PPDívky C14.800 PPDívky C
  15.50 BFHoši D16.50 BFDívky D
  17.50 BFHoši E18.50 BFDívky E
  19.; 20.; 21.4×100 BFC; D; E
  3. kolo LM
  1.25 RPHoši D2.25 RPDívky D
  3.15/10Hoši E4.15/10Dívky E
  5.200 PPHoši C6.200 PPDívky C
  7.200 RPHoši D8.400 PPDívky D
  9.400 PPHoši E10.400 RPHoši C
  11.400 PPDívky E12.400 RPDívky C
  13.400 PPHoši D14.200 RPDívky D
  15.50 PPHoši E16.50 PPDívky E
  17.100 BFHoši C18.100 BFDívky C
  19.; 20.; 21.4×50 BFE; D; C
  5. kolo MSLM
  1.50 BFHoši C2.50 BFDívky C
  3.50 BFHoši D4.50 BFDívky D
  5.50 BFHoši E6.50 BFDívky D
  7.100 PPHoši C8.100 PPDívky C
  9.200 PPHoši D10.200 PPDívky D
  11.200 PPHoši E12.200 PPDívky E
  13.400 BFHoši C14.400 BFDívky C
  15.100 BFHoši D16.100 BFDívky D
  17.100 BFHoši E18.100 BFDívky E
  19.; 20.; 21.4×100 PPC; D; E
 • Finále ligy mládeže
  1. Nominace
   1. Finále ligy mládeže se zúčastní 3 nejlepší kluby ČLM a 3 nejlepší kluby MSLM. Pořadí se stanoví součtem všech bodů ze všech předcházejících kol daného roku.
   2. Maximální počet závodníků soutěže „Finále ligy mládeže“ z jednoho klubu jsou 3 hoši a 3 dívky z kat. E a D, 2 hoši a 2 dívky z kat. C.
  2. Disciplíny
   • E – 50 PP, 100 PP, 400 PP, 50 BF, 4 x 50 PP
   • D – 50 PP, 100 PP, 400 PP, 100 RP, 100 BF, 4 x 100 PP
   • C – 50 PP, 100 PP, 400 PP, 100 RP, 100 BF, 4 x 100 PP
  3. Štafety
  4. Štafety ve Finále ligy mládeže jsou smíšené.
  5. Závodníci ve štafetách nesmí být ostaršeni.
  6. Hodnocení a vyhlášení
   1. Všichni zúčastnění závodníci bodují do soutěže.
   2. Hodnocení individuálních disciplín probíhá podle bodů 4.2, 4.3, 4.4 toho Hracího řádu.
   3. Vyhlášení budou vždy nejlepší 3 dívky a 3 hoši v každé kategorii a každé disciplíně.
   4. Na závěr finále se vyhlašují vítězové – nejlepší 3 družstva ČR pro daný kalendářní rok.
  7. Pořadí disciplín
   1. část závodu
   1.100 PPHoši C2.100 PPDívky D
   3.100 RPHoši D4.100 PPHoši E
   5.100 PPDívky E6.100 RPDívky D
   7.400 PPHoši C8.400 PPDívky C
   9.50 BFHoši E10.50 BFDívky E
   11.400 PPHoši D12.400 PPDívky D
   13.4 x 50 PPSmíšená E   
   2. část závodu
   14.100 RPHoši C15.100 PPHoši D
   16.100 PPDívky D17.100 RPDívky C
   18.50 PPHoši E19.50 PPDívky E
   20.50 PPHoši D21.50 PPDívky D
   22.50 PPHoši C23.50 PPDívky E
   24.400 PPHoši E25.400 PPDívky E
   26.100 BFHoši D27.100 BFDívky D
   28.100 BFHoši C29.100 BFDívky C
   30.4 x 100 PPSmíšená D31.4 x 100 PPSmíšená C