Hrací řád ligy mládeže

Hrací řád Ligy mládeže

Ke stažení:
 1. Základní ustanovení
  1. Liga mládeže PP a DPP (dále jen „LM“) se řídí v plném rozsahu platnými Mezinárodními pravidly CMAS a národními pravidly České republiky plavání s ploutvemi (dále jen „pravidla PP“), Soutěžním řádem, tímto Hracím řádem a propozicemi soutěže.
  2. Řídícím orgánem LM je sportovní komise SPČR, nebo pověření zástupci a pořadatel soutěže, kteří provádějí výklad Hracího řádu a jsou oprávněni jej měnit dle aktuálních potřeb soutěže.
  3. Platnost tohoto Hracího řádu začíná dnem 13. 1. 2021. Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví SK SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem.
  4. Liga mládeže je plánována do několika částí:
   • Česká liga mládeže (dále jen „ČLM“) – pouze pro členy SČP
   • Moravskoslezská liga mládeže (dále jen „MSLM“) – pouze pro členy SPMS
   • Finále ligy mládeže
  5. ČLM a MSLM se řídí stejnými pravidly. Předepsané disciplín pro jednotlivé kategorie je nutné dodržet podle tohoto Hracího řádu pro možnost objektivního posouzení dosažených výsledků.
  6. Pořadí jednotlivých kol si mohou jednotlivé svazy změnit vzhledem k možnostem pořadatele.
  7. Pro rok 2020 je rozdělení kol LM následovné:
   1. MSLM – 4 kola uspořádané v bazénu, 1 kolo uspořádané na volné vodě.
   2. ČLM – 3 kola uspořádané v bazénu, 1 kolo uspořádané na volné vodě
  8. Do ČLM / MSLM je započítán první závod DPP pořádaný v daném roce v Čechách / na Moravě, který současně není MČR v DPP.
 2. Kategorie a disciplíny
  1. Maximální počet závodníků do soutěže z jednoho klubu je v kategoriích E a D: 4 hoši a 4 dívky, v kategorii C: 3 hoši a 3 dívky.
  2. Pořadatel soutěže má právo doplnit volné dráhy závodníky mimo soutěž dle vlastního uvážení.
  3. V závodech Ligy mládeže není v individuálních disciplínách tzv. „ostaršování“ povoleno. Ostaršení je povoleno pouze ve štafetách dle bodu 3.2 tohoto Hracího řádu.
  4. Disciplíny LM1. kolo ČLM
   • E – 50 PP, 100 PP, 200 BF; 4 x 50 PP
   • D – 50 PP, 200 PP, 400 PP, 100 BF; 4 x 100 PP
   • C – 400 RP, 200 PP, 100 BF, 200 BF; 4 x 100 PP
   2. kolo ČLM
   • E – 50 PP, 400 PP, 50 BF; 4 x 100 BF
   • D – 25 RP, 800 PP, 50 BF; 4 x 100 BF
   • C – 50 RP, 100 PP, 800 PP, 50 BF; 4 x 50 PP
   3. kolo ČLM
   • E – 200 PP, 100 BF, 15/10 m; 4 x 100 PP
   • D – 100 PP, 200 BF, 100 RP, 200 RP; 4 x 50 PP
   • C – 100 RP, 50 PP, 400 PP, 400 BF; 4 x 100 BF
   4. kolo ČLM
   • E – 500m; D – 1 000m; C – 2 000m
   1. kolo MSLM (25m)
   • E – 50 PP, 200 PP, 100 BF, 4 x 50 PP
   • D – 100 PP, 200 PP, 100RP, 200 BF, 4 x 50 PP
   • C – 50 PP, 400 PP, 100 RP, 200BF, 4 x 50 PP
   2. kolo MSLM (50m)
   • E – 100 PP, 50 BF, 200BF, 4 x 100 BF
   • D – 50 PP, 800 PP, 50 BF, 4 x 100 BF
   • C – 100 PP, 800 PP, 50 RP, 4 x 100 BF
   3. kolo MSLM (25m)
   • E – 50 PP, 400 PP, 15/10 RP/PP, 4 x 50 BF
   • D – 400 PP, 25 RP, 200 RP, 4 x 50 BF
   • C – 200 PP, 400 RP, 100 BF, 4 x 50 BF
   4. kolo MSLM
   • E – 500m; D – 1 000m; C – 2 000m
   5. kolo MSLM (25m)
   • E – 200 PP, 50 BF, 100BF, 4 x 100 PP
   • D – 200 PP, 50 BF, 100 BF, 4 x 100 PP
   • C – 100 PP, 50 BF, 400 BF, 4 x 100 PP
   1. Délku tratí 4. kola lze přizpůsobit aktuálním podmínkám na poradě vedoucích výprav.
 3. Štafety LM
  1. V každém kole LM budou do programu zařazeny smíšené štafety. To znamená, že v každé štafetě musí být vždy zastoupeni hoši i dívky, (např. 2+2 nebo 3+1) v každé kategorii.
  2. Závodníci mohou být ostaršeni do štafet s podmínkou, že takto ostaršený závodník může startovat pouze ve štafetě, do které byl jako ostaršený zařazen.
 4. Hodnocení a vyhlášení
   1. Na všech pěti kolech bodují v každé disciplíně a kategorii 3 nejlepší hoši a 3 nejlepší dívky z každého klubu.
   2. Pro bodování výkonů u všech individuálních disciplín a kategorií jsou závodníkům přiděleny body dle tabulky CMAS.
  Umístění Body Umístění Body Umístění Body Umístění Body
  1. 50 7. 30 13. 16 19. 6
  2. 46 8. 27 14. 14 20. 5
  3. 42 9. 24 15. 12 21. 4
  4. 39 10. 22 16. 10 22. 3
  5. 36 11. 20 17. 8 23. 2
  6. 33 12. 18 18. 7 24. 1
 5. Štafety získávají dvojnásobný počet bodů.
 6. Do soutěže se za klub započítávají body pouze jedné štafety v každé kategorii, tato štafeta musí být označena již při přihlášení štafety. Ostatní štafety musí být označeny „MS“.
 7. Vyhlášeni budou 3 nejlepší dívky a 3 nejlepší hoši v každé disciplíně a kategorii. Vyhlášení obdrží diplom.
 • Pořadí disciplín LM
  1. kolo ČLM 1. kolo MSLM
  1. 200 PP Hoši C 2. 200 PP Dívky C 1. 50 PP Hoši C 2. 50 PP Dívky C
  3. 200 PP Hoši D 4. 200 PP Dívky D 3. 100 RP Hoši D 4. 100 PP Dívky D
  5. 100 PP Hoši E 6. 100 PP Dívky E 5. 50 PP Hoši E 6. 50 PP Dívky E
  7. 100 BF Hoši C 8. 100 BF Dívky C 7. 100 RP Hoši C 8. 200 BF Hoši D
  9. 50 PP Hoši D 10. 50 PP Dívky D 9. 200 BF Dívky D 10. 100 RP Dívky C
  11. 50 PP Hoši E 12. 50 PP Dívky E 11. 200 PP Hoši E 12. 200 PP Dívky E
  13. 400 RP Hoši C 14. 400 PP Hoši D 13. 400 PP Hoši C 14. 400 PP Dívky C
  15. 400 RP Dívky C 16. 400 PP Dívky D 15. 100 PP Hoši D 16. 100 RP Dívky D
  17. 200 BF Hoši E 18. 200 BF Dívky E 17. 100 BF Hoši E 18. 100 BF Dívky E
  19. 200 BF Hoši C 20. 200 BF Dívky C 19. 200 BF Hoši C 20. 200 BF Dívky C
  21. 100 BF Hoši D 22. 100 BF Dívky D 21. 200 PP Hoši D 22. 200 PP Dívky D
  23.; 24.; 25. 4x50PP E; C; D 23.; 24.; 25. 4×50 PP C; D; E
  2. kolo ČLM 2. kolo MSLM
  1. 50 RP Hoši C 2. 50 RP Dívky C 1. 50 RP Hoši C 2. 50 RP Dívky C
  3. 25 RP Hoši D 4. 25 RP Dívky D 3. 50 PP Hoši D 4. 50 PP Dívky D
  5. 50 PP Hoši E 6. 50 PP Dívky E 5. 100 PP Hoši E 6. 100 PP Dívky E
  7. 800 PP Hoši C 8. 800 PP Dívky C 7. 100 PP Hoši C 8. 100 PP Dívky C
  9. 800 PP Hoši D 10. 800 PP Dívky D 9. 800 PP Hoši D 10. 800 PP Dívky D
  11. 400 PP Hoši E 12. 400 PP Dívky E 11. 200 BF Hoši E 12. 200 BF Hoši E
  13. 50 BF Hoši C 14. 50 BF Dívky C 13. 800 PP Dívky C 14. 800 PP Dívky C
  15. 50 BF Hoši D 16. 50 BF Dívky D 15. 50 BF Hoši D 16. 50 BF Dívky D
  17. 50 BF Hoši E 18. 50 BF Dívky E 17. 50 BF Hoši E 18. 50 BF Dívky E
  19. 100 PP Hoši C 20. 100 PP Dívky C 19.; 20.; 21. 4×100 BF C; D; E
  21.; 22.; 23. 4×50 PP D; C; E
  3. kolo ČLM 3. kolo MSLM
  1. 50 PP Hoši C 2. 50 PP Dívky C 1. 25 RP Hoši D 2. 25 RP Dívky D
  3. 100 PP Hoši D 4. 100 PP Dívky D 3. 15/10 Hoši E 4. 15/10 Dívky E
  5. 15/10 m Hoši E 6. 15/10 m Dívky E 5. 200 PP Hoši C 6. 200 PP Dívky C
  7. 400 BF Hoši C 8. 100 RP Hoši D 7. 200 RP Hoši D 8. 400 PP Dívky D
  9. 400 BF Dívky C 10. 100 RP Dívky D 9. 400 PP Hoši E 10. 400 RP Hoši C
  11. 200 PP Hoši E 12. 100 RP Hoši C 11. 400 PP Dívky E 12. 400 RP Dívky C
  13. 200 PP Dívky E 14. 100 RP Dívky C 13. 400 PP Hoši D 14. 200 RP Dívky D
  15. 200 BF Hoši D 16. 200 RP Dívky D 15. 50 PP Hoši E 16. 50 PP Dívky E
  17. 100 BF Hoši E 18. 100 BF Dívky E 17. 100 BF Hoši C 18. 100 BF Dívky C
  19. 400 PP Hoši C 20. 400 PP Dívky C 19.; 20.; 21. 4×50 BF E; D; C
  21. 200 RP Hoši D 22. 200 BF Dívky D
  23.; 24.; 25. 4×100 BF E; C; D
  5. kolo MSLM
  1. 50 BF Hoši C 2. 50 BF Dívky C
  3. 50 BF Hoši D 4. 50 BF Dívky D
  5. 50 BF Hoši E 6. 50 BF Dívky D
  7. 100 PP Hoši C 8. 100 PP Dívky C
  9. 200 PP Hoši D 10. 200 PP Dívky D
  11. 200 PP Hoši E 12. 200 PP Dívky E
  13. 400 BF Hoši C 14. 400 BF Dívky C
  15. 100 BF Hoši D 16. 100 BF Dívky D
  17. 100 BF Hoši E 18. 100 BF Dívky E
  19.; 20.; 21. 4×100 PP C; D; E
 • Finále ligy mládeže
  1. Nominace
   1. Finále ligy mládeže se zúčastní 3 nejlepší kluby ČLM a 3 nejlepší kluby MSLM. Pořadí se stanoví součtem všech bodů ze všech předcházejících kol daného roku.
   2. Maximální počet závodníků soutěže „Finále ligy mládeže“ z jednoho klubu jsou 3 hoši a 3 dívky z kat. E a D, 2 hoši a 2 dívky z kat. C.
  2. Disciplíny
   • E – 50 PP, 100 PP, 400 PP, 50 BF, 4 x 50 PP
   • D – 50 PP, 100 PP, 400 PP, 100 RP, 100 BF, 4 x 100 PP
   • C – 50 PP, 100 PP, 400 PP, 100 RP, 100 BF, 4 x 100 PP
  3. Štafety
  4. Štafety ve Finále ligy mládeže jsou smíšené.
  5. Závodníci ve štafetách nesmí být ostaršeni.
  6. Hodnocení a vyhlášení
   1. Všichni zúčastnění závodníci bodují do soutěže.
   2. Hodnocení individuálních disciplín probíhá podle bodů 4.2, 4.3, 4.4 toho Hracího řádu.
   3. Vyhlášení budou vždy nejlepší 3 dívky a 3 hoši v každé kategorii a každé disciplíně.
   4. Na závěr finále se vyhlašují vítězové – nejlepší 3 družstva ČR pro daný kalendářní rok.
  7. Pořadí disciplín
   1. část závodu
   1. 100 PP Hoši C 2. 100 PP Dívky D
   3. 100 RP Hoši D 4. 100 PP Hoši E
   5. 100 PP Dívky E 6. 100 RP Dívky D
   7. 400 PP Hoši C 8. 400 PP Dívky C
   9. 50 BF Hoši E 10. 50 BF Dívky E
   11. 400 PP Hoši D 12. 400 PP Dívky D
   13. 4 x 50 PP Smíšená E
   2. část závodu
   14. 100 RP Hoši C 15. 100 PP Hoši D
   16. 100 PP Dívky D 17. 100 RP Dívky C
   18. 50 PP Hoši E 19. 50 PP Dívky E
   20. 50 PP Hoši D 21. 50 PP Dívky D
   22. 50 PP Hoši C 23. 50 PP Dívky E
   24. 400 PP Hoši E 25. 400 PP Dívky E
   26. 100 BF Hoši D 27. 100 BF Dívky D
   28. 100 BF Hoši C 29. 100 BF Dívky C
   30. 4 x 100 PP Smíšená D 31. 4 x 100 PP Smíšená C