Hrací řád MČR jednotlivců

Hrací řád Mistrovství ČR jednotlivců

Ke stažení:
 1. Základní ustanovení
  1. Pro Mistrovství České republiky jednotlivců (dále jen „M ČR jednotlivců“) platí v plném rozsahu platná Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky plavání s ploutvemi (dále jen „pravidla PP“), Soutěžní řád, tento hrací řád a propozice soutěže.
  2. Řídícím orgánem soutěže M ČR jednotlivců je sportovní komise SPČR, nebo pověření zástupci a pořadatel soutěže, kteří provádějí výklad Hracího řádu a jsou oprávněni jej měnit a upravovat dle aktuálních potřeb soutěže.
  3. Platnost tohoto Hracího řádu začíná dnem 1. 4. 2024. Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví SK SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem.
 2. Mistrovství ČR jednotlivců
  1. Mistrovství ČR jednotlivců je vrcholnou soutěží nejlepších plavců Svazu potápěčů České republiky v disciplínách plavání s ploutvemi a rychlostním plavání pod vodou.
  2. Disciplíny 15/10 RP/PP a 25 RP nemusí být povinně odplavány na Mistrovství ČR. V případě, že pořadatel mistrovství má k dispozici 25m bazén budou tyto disciplíny zařazeny do programu.
 3. Přihlášky do soutěže
  1. Přihlášky k účasti na MČR jednotlivců podávají zástupci klubů dle propozic pořadatele soutěže. Po termínu přihlášek nesmí být další přihlášky přijaty a nelze provádět ani odhlášení závodníka z disciplín.
  2. Do soutěže smí být přihlášeni pouze závodníci, kteří mají v oficiální evidenci registru výkonů v dané disciplíně dosažený čas v aktuálním roce nebo předcházejících dvou (2) kalendářních letech. V opačném případě závodníci nesmí v dané disciplíně startovat.
  3. Pořadatelem soutěže mohou být stanoveny výkonnostní limity, počty účastníků apod. Limity a omezení musí být schváleny sportovní komisí SPČR.
  4. Odhlášení závodníků po termínu odhlášek, stanoveným pořadatelem, jsou možné pouze ze zdravotních důvodů. V případě, že se závodník bez omluvy nedostaví na start konkrétní disciplíny, bude diskvalifikován ze všech disciplín do konce mistrovství. Omluvou se rozumí potvrzení od lékaře.
  5. Výkonnostní limity/omezení počtu účastníků budou uvedeny pořadatelem soutěže v propozicích soutěže a seznam přijatých závodníků bude v dostatečném předstihu před závodem zveřejněn.
  6. Závodníci budou nasazováni na dráhy podle dosažených časů z oficiální evidence registru výkonů z aktuálního roku a předcházejících (2) dvou kalendářních let.
  7. V závodě štafet startuje za klub v každé kategorii libovolný počet přihlášených štafet, sestavených pouze ze závodníků řádně přijatých do M ČR. Štafety 4 x 100 PP kat. E, D jsou libovolně smíšené (2+2, 3+1). V kategoriích A, B, C jsou štafety vždy rozdělené na muže a ženy. Štafety 4 x 100 BF a 4 x 50 PP jsou ve všech kategoriích povinně smíšené (2+2)
  8. Závodníci nesmějí být ostaršováni.
 4. Disciplíny M ČR jednotlivců
  PPKat.BFKat.RPKat.ŠtafetyKat.
  50A, B, C, D, E50A, B, C, D, E15/10E4 x 50 PPA, B, C, D, E
  100A, B, C, D, E100A, B, C, D, E25D4 x 100 PPA, B, C, D, E
  200A, B, C, D, E200A, B, C, D, E50A, B, C4 x 200 PPA, B, C
  400A, B, C, D, E400A, B, C100A, B, C, D4 x 100 BFA, B, C, D, E
  800A, B, C, D  200A, B, C, D  
  1500A, B, C  400A, B, C  
  1. V tomto Hracím řádu je doporučené pořadí disciplín pro jednotlivé varianty M ČR. Pořadatel má právo vzhledem k technickým možnostem upravit pořadí. Tyto úpravy podléhají schválení sportovní komise SPČR.
  2. Pořadí disciplín uvede pořadatel v propozicích soutěže.
 5. Hodnocení M ČR jednotlivců
  1. V každé disciplíně budou vyhodnoceni tři nejlepší závodníci a závodnice z každé kategorie a obdrží medaili a diplom.
  2. Vítězům přísluší titul „Mistr České republiky“ s uvedením disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže.
  3. Podmínkou pro udělení titulu v mistrovských soutěžích je účast (uvedení na startovní listině a nastoupení na start) nejméně tří závodníků (družstev) v příslušné disciplíně. Startuje-li méně závodníků nebo štafet, titul se nevyhlašuje a neudělují se medaile.
 6. Kategorie M ČR jednotlivců
  KategorieVěk
  A – muži a ženy18 let a starší
  B – junioři a juniorky16 – 17 let
  C – hoši a dívky14 – 15 let
  D – hoši a dívky12 – 13 let
  E – hoši a dívky11 let a mladší
 1. Mistrovství ČR PP + Mistrovství ČR PP kat. B, C, D, E
  1. M ČR se koná jednou ročně v 50 m bazénu s 6 – 8 dráhami.
  2. V soutěži startují závodníci všech kategorií (A, B, C, D, E).
  3. Výsledky jsou vyhlašovány:
   1. M ČR všech kategorií (kategorie A bez věkového omezení)
   2. samostatně kat. B
   3. samostatně kat. C
   4. samostatně kat. D
   5. samostatně kat. E
 2. Harmonogram závodu a pořadí disciplín
   • I. část – pátek odpoledne
     • 14:00 – 15:30 – rozplavání A, B, C
     • 14:45 – 15:30 – rozplavání E, D
     • 15:45 – slavnostní zahájení
     • 15:50 – 19:30 – 1. půlden soutěže
    Č.DisciplínaKategorieČ.DisciplínaKategorie
    1.50 BFM – E, D, C, B, A2.50 BFŽ – E, D, C, B, A
    3.200 RPM – D, C, B, A4.200 RPŽ – D, C, B, A
    5.800 PPM – D, C, B, A6.800 PPŽ – D, C, B, A
    7.100 PPM – E, D, C, B, A8.100 PPŽ – E, D, C, B, A
    Vyhlášení disciplín 1. – 6.
    9.4 x 100 BFkat. E (2+2)10.4 x 100 BFkat. D (2+2)
    11.4 x 100 BFkat. C, B, A (2+2)   
   • II. část – sobota dopoledne
     • 7:30 – 8:10 – rozplavání D, E (25m bazén)
     • 8:15 – 9:30 – 2. půlden soutěže (25m bazén)
     • 8:30 – 9:30 – rozplavání A, B, C (50m bazén)
     • 9:30 – 9:40 – vyhlášení disciplín 5. – 8.
     • 9:45 – 12:40 – 2. půlden soutěže (50m bazén)
    Č.DisciplínaKategorieČ.DisciplínaKategorie
    101.15/10 PP/RPChlapci E102.15/10 PP/RPDívky E
    103.25 RPChlapci D104.25 RPDívky D
    12.400 RPM – C, B, A13.400 RPŽ – C, B, A
    14.200 BFM – E, D, C, B, A15.200 BFŽ – E, D, C, B, A
    Vyhlášení disciplín 101 – 104 a 12. – 7. – 13.
    16.4 x 100 PPkat. E smíšená17.4 x 100 PPkat. D smíšená
    18.4 x 50 PPkat. C, B, A (2+2)   
   • III. část – sobota odpoledne
     • 14:30 – 15:15 – rozplavání
     • 15:15 – 15:30 – vyhlášení disciplín 14. – 18.
     • 15:40 – 20:45 – 3. půlden soutěže
    Č.DisciplínaKategorieČ.DisciplínaKategorie
    19.50 PPM – E, D, C, B, A20.50 PPŽ – E, D, C, B, A
    21.200 PPM – E, D, C, B, A22.200 PPŽ – E, D, C, B, A
    23.100 RPM- D, C, B, A24.100 RPŽ – D, C, B, A
    Vyhlášení disciplín 19. – 22.
    25.1500 PPM – C, B, A26.1500 PPŽ – C, B, A
    27.400 BFM – C, B, A28.400 BFŽ – C, B, A
    29.4 x 100 PPM – C, B, A30.4 x 100 PPŽ – C, B, A
   • IV. část – neděle dopoledne
     • 8:00 – 8:30 – rozplavání D, E
     • 8:30 – 9:10 – rozplavání A, B, C
     • 9:20 – 9:40 – vyhlášení disciplín 23. – 30.
     • 9:50 – 15:30 – 4. půlden soutěže
    Č.DisciplínaKategorieČ.DisciplínaKategorie
    31.50 RPM – E, D, C, B, A32.50 RPŽ – E, D, C, B, A
    33.400 PPM – E, D, C, B, A34.400 PPŽ – E, D, C, B, A
    35.100 BFM – C, B, A36.100 BFŽ – C, B, A
    Vyhlášení disciplín 31. – 34.
    37.4 x 50 PPkat. E, D (2+2)42.4 x 200 PPM – C, B, A
    39.4 x 200 PPŽ – C, B, A   
    Vyhlášení disciplín 35. – 39.