Hrací řád MČR jednotlivců

Hrací řád
Mistrovství ČR jednotlivců

Ke stažení:
 1. Základní ustanovení
  1. Pro Mistrovství České republiky jednotlivců (dále jen „M ČR jednotlivců“) platí v plném rozsahu platná Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky plavání s ploutvemi (dále jen „pravidla PP“), Soutěžní řád, tento hrací řád a propozice soutěže.
  2. Řídícím orgánem soutěže M ČR jednotlivců je sportovní komise SPČR, nebo pověření zástupci a pořadatel soutěže, kteří provádějí výklad Hracího řádu a jsou oprávněni jej měnit a upravovat dle aktuálních potřeb soutěže.
  3. Platnost tohoto Hracího řádu začíná dnem 1. 3. 2018. Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví SK SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem.
 2. Mistrovství ČR jednotlivců
  1. Mistrovství ČR jednotlivců je vrcholnou soutěží nejlepších plavců Svazu potápěčů České republiky v disciplínách plavání s ploutvemi a rychlostním plavání pod vodou.
  2. Disciplíny 15/10 RP/PP a 25 RP nemusí být povinně odplavány na Mistrovství ČR. V případě, že pořadatel mistrovství má k dispozici 25m bazén budou tyto disciplíny zařazeny do programu.
 3. Přihlášky do soutěže
  1. Přihlášky k účasti na MČR jednotlivců podávají zástupci klubů dle propozic pořadatele soutěže. Po termínu přihlášek nesmí být další přihlášky přijaty.
  2. Do soutěže smí být přihlášeni pouze závodníci, kteří mají v oficiální evidenci registru výkonů v dané disciplíně dosažený čas v aktuálním roce nebo předcházejících dvou (2) kalendářních letech. V opačném případě závodníci nesmí v dané disciplíně startovat.
  3. Pořadatelem soutěže mohou být stanoveny výkonnostní limity, počty účastníků apod. Limity a omezení musí být schváleny sportovní komisí SPČR.
  4. Odhlášení závodníků po termínu odhlášek, stanoveným pořadatelem, jsou možné pouze ze zdravotních důvodů. V případě, že se závodník bez omluvy nedostaví na start konkrétní disciplíny, bude diskvalifikován ze všech disciplín do konce mistrovství.
  5. Výkonnostní limity/omezení počtu účastníků budou uvedeny pořadatelem soutěže v propozicích soutěže a seznam přijatých závodníků bude v dostatečném předstihu před závodem zveřejněn.
  6. Závodníci budou nasazováni na dráhy podle dosažených časů z oficiální evidence registru výkonů z aktuálního roku a předcházejících (2) dvou kalendářních let.
  7. V závodě štafet startuje za klub v každé kategorii libovolný počet přihlášených štafet, sestavených pouze ze závodníků řádně přijatých do M ČR. Štafety 4 x 200 PP, 4 x 100 PP kat. E jsou libovolně smíšené (2+2, 3+1), v ostatních kategoriích jsou rozdělené na muže a ženy (kategorie D – hochy a dívky). Štafety 4 x 100 BF a 4 x 50 PP jsou ve všech kategoriích povinně smíšené (2+2)
 4. Disciplíny M ČR jednotlivců
  PP Kat. BF Kat. RP Kat. Štafety Kat.
  50 A, B, C, D, E 50 A, B, C, D, E 15/10 E 4 x 50 PP A, B, C, D, E
  100 A, B, C, D, E 100 A, B, C, D, E 25 D 4 x 100 PP A, B, C, D, E
  200 A, B, C, D, E 200 A, B, C, D, E 50 A, B, C 4 x 200 PP A, B, C, D
  400 A, B, C, D, E 400 A, B, C 100 A, B, C, D 4 x 100 BF A, B, C, D, E
  800 A, B, C, D 200 D
  1500 A, B, C 400 A, B, C
  1. V tomto Hracím řádu je doporučené pořadí disciplín pro jednotlivé varianty M ČR. Pořadatel má právo vzhledem k technickým možnostem upravit pořadí. Tyto úpravy podléhají schválení sportovní komise SPČR.
  2. Pořadí disciplín uvede pořadatel v propozicích soutěže.
 5. Hodnocení M ČR jednotlivců
  1. V každé disciplíně budou vyhodnoceni tři nejlepší závodníci a závodnice z každé kategorie a obdrží medaili a diplom.
  2. Vítězům přísluší titul „Mistr České republiky“ s uvedením disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže.
  3. Podmínkou pro udělení titulu v mistrovských soutěžích je účast (uvedení na startovní listině a nastoupení na start) nejméně tří závodníků (družstev) v příslušné disciplíně. Startuje-li méně závodníků nebo štafet, titul se nevyhlašuje a neudělují se medaile.
 6. Kategorie M ČR jednotlivců
  Kategorie Věk
  A – muži a ženy 18 let a starší
  B – junioři a juniorky 16 – 17 let
  C – hoši a dívky 14 – 15 let
  D – hoši a dívky 12 – 13 let
  E – hoši a dívky 11 let a mladší
 1. Mistrovství ČR PP + Mistrovství ČR PP kat. B, C, D, E
  1. M ČR se koná jednou ročně v 50 m bazénu s minimálně 8 dráhami.
  2. V soutěži startují závodníci všech kategorií (A, B, C, D, E).
  3. Výsledky jsou vyhlašovány:
   1. M ČR všech kategorií (kategorie A bez věkového omezení)
   2. samostatně kat. B
   3. samostatně kat. C
   4. samostatně kat. D
   5. samostatně kat. E
 2. Harmonogram závodu a pořadí disciplín
   • I. část – pátek odpoledne
     • 14:00 – 15:30 – rozplavání
     • 15:45 – slavnostní zahájení
     • 15:50 – 19:30 – 1. půlden soutěže
    Č. Disciplína Kategorie Č. Disciplína Kategorie
    1. 50 BF M – E, D, C, B, A 2. 50 BF Ž – E, D, C, B, A
    3. 800 PP M – D, C, B, A 4. 800 PP Ž – D, C, B, A
    5. 100 PP M – E, D, C, B, A 6. 100 PP Ž – E, D, C, B, A
    Vyhlášení disciplín 1. – 4.
    7. 4 x 100 BF kat. E, D (2+2) 8. 4 x 100 BF kat. C, B, A(2+2)
   • II. část – sobota dopoledne
     • 7:30 – 8:15 – rozplavání D, E (25m bazén)
     • 8:20 – 9:00 – 2. půlden soutěže (25m bazén)
     • 8:00 – 9:00 – rozplavání A, B, C (50m bazén)
     • 9:00 – 9:20 – vyhlášení disciplín 5. – 8.
     • 9:20 – 12:30 – 2. půlden soutěže (50m bazén)
    Č. Disciplína Kategorie Č. Disciplína Kategorie
    9. 15/10 PP/RP Chlapci E 10. 15/10 PP/RP Dívky E
    11. 25 RP Chlapci D 12. 25 RP Dívky D
    13. 400 RP M – C, B, A 14. 400 RP Ž – C, B, A
    15. 200 BF M – E, D, C, B, A 16. 200 BF Ž – E, D, C, B, A
    17. 200 RP Chlapci D 18. 200 RP Dívky D
    Vyhlášení disciplín 13. – 16.
    19. 4 x 100 PP kat. E smíšená 20. 4 x 100 PP Chlapci D
    21. 4 x 100 PP Dívky D 22. 4 x 50 PP kat. C, B, A(2+2)
   • III. část – sobota odpoledne
     • 14:30 – 15:15 – rozplavání
     • 15:20 – 15:35 – vyhlášení disciplín 17. – 22.
     • 15:40 – 20:45 – 3. půlden soutěže
    Č. Disciplína Kategorie Č. Disciplína Kategorie
    23. 50 PP M – E, D, C, B, A 24. 50 PP Ž – E, D, C, B, A
    25. 200 PP M – E, D, C, B, A 26. 200 PP Ž – E, D, C, B, A
    27. 100 RP M- D, C, B, A 28. 100 RP Ž – D, C, B, A
    Vyhlášení disciplín 23. – 28.
    29. 1500 PP M – C, B, A 30. 1500 PP Ž – C, B, A
    31. 400 BF M – C, B, A 32. 400 BF Ž – C, B, A
    33. 4 x 100 PP M – C, B, A 34. 4 x 100 PP Ž – C, B, A
   • IV. část – neděle dopoledne
     • 8:00 – 8:30 – rozplavání D, E
     • 8:30 – 9:10 – rozplavání A, B, C
     • 9:20 – 9:40 – vyhlášení disciplín 29. – 34.
     • 9:50 – 15:30 – 4. půlden soutěže
    Č. Disciplína Kategorie Č. Disciplína Kategorie
    35. 50 RP M – E, D, C, B, A 36. 50 RP Ž – E, D, C, B, A
    37. 400 PP M – E, D, C, B, A 38. 400 PP Ž – E, D, C, B, A
    39. 100 BF M – C, B, A 40. 100 BF Ž – C, B, A
    Vyhlášení disciplín 35. – 38.
    41. 4 x 50 PP kat. E, D (2+2) 42. 4 x 200 PP M – C, B, A
    43. 4 x 200 PP Ž – C, B, A
    Vyhlášení disciplín 39. – 43.