Rozhodčí

Evidence rozhodčích PP

Ke stažení:

Evidence rozhodčích

  1. Evidence rozhodčích
    1. Evidenci rozhodčích provádí komise rozhodčích PP.
    2. Jedenkrát ročně ke dnu 31. 12. je provedena oprava evidence. V průběhu ledna je vydán kompletní seznam rozhodčích, který je rozeslán do jednotlivých klubů a zveřejněn na www.polistime.cz, www.rozhodcipp.cz.
 
Evidence rozhodčích je prováděna na základě „Zprávy hlavního rozhodčího“. V případě nesrovnalostí v evidenci mi prosím napište na rozhodcipp@gmail.com.

 

Děkuji

Zdeněk Přivřel