Pravidla plavání s ploutvemi

Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla plavání s ploutvemi

Ke stažení:

Pravidla ke stažení:

Obsah

1. Definice

2. Technická pravidla

3. Mistrovství a soutěže CMAS

4. Předpisy pro zařízení bazénu

5. Automatické vyhodnocovací zařízení

6. Charakteristika automatického vyhodnocovacího zařízení

7. Volná voda / dálkové plavání s ploutvemi

8. Průběh závodů

9. Sbor rozhodčích

10. Rekordy 

11. Příloha k mezinárodním pravidlům CMAS

12. Všeobecně platné podmínky pro národní pravidla ČR

 1. Definice
  Plaváním s ploutvemi se rozumí pohyb s monoploutví nebo dvěma ploutvemi na vodní hladině nebo pod vodou s použitím vlastní svalové síly sportovce a bez použití jakéhokoliv mechanismu nepoháněného svalovou silou. Pro disciplíny plavání pod vodou s dýchacím přístrojem je povoleno použití přístroje jen se stlačeným vzduchem.
 1. Technická pravidla
  1. Věkové kategorie
   1. Sportovní věk závodníka se určí tak, že se odečte rok jeho narození od průběžného roku.
   2. Věkové kategorie jsou následující:
    a) „Senioři (Dospělí)“:
    • A: 18 let a starší

    b) „Junioři“:

    • B: 16 – 17 let
    • C: 14 – 15 let
    • D: 12 – 13 let
    • E: 11 let a mladší (předzávodní skupina)

    c) „Master’s (Veteráni)“: věkové kategorie pro individuální soutěže:

    • V1: 30 – 34 let
    • V2: 35 – 39 let
    • V3: 40 – 44 let
    • V4: 45 – 49 let
    • V5: 50 – 54 let
    • V6: 55 – 59 let
    • V7: 60 – 64 let
    • V8: 65 – 70 let
    • V9: 70 – 74 let
    • V10: 75 – 79 let a tak dále po 5 letech

    d) „Master’s (Veteráni)“: věkové kategorie pro štafety:

   3. Soutěže v bazénech mohou být pořádány ve všech disciplínách jako závody jednotlivců a štafet v kategoriích mužů a žen.
    1. Závody v plavání na nádech jsou povoleny jen do vzdálenosti 50 m a nejsou povoleny pro kategorii E.
     ČR: Pro kategorii E platí omezení soutěží a výstroje dle Soutěžního řádu – bod 10.3.1.
   4. Plavání na volné vodě: soutěže mohou být pořádány na libovolnou vzdálenost za podmínky plného zajištění bezpečnosti závodníků.
   5. Štafety:
    • Dle kategorie (PP/BF/RP/DPP; muži/ženy/chlapci/dívky): Všichni 4 členové štafety jsou stejného pohlaví a používají stejné vybavení.
    • X: (Mixed): dva muži a dvě ženy tvoří štafetový tým, který používá stejné vybavení.
    • SB: Multiple štafetu tvoří dvě ženy, jedna v Bi-Fins /certifikované Bi-Fins) a druhá v monoploutvi (nebo ploutvích, které nemusí být certifikované), spolu s dvěma muži se stejným vybavením. Pořadí štafety je určené muž BF – žena BF – žena PP – muž PP.
   6. Věkové omezení pro účast na soutěžích a mistrovstvích CMAS:
    1. Závodníci mladší 12 let se mohou účastnit závodů a mistrovství CMAS, pouze pokud je tak výslovně v propozicích uvedeno. Ostaršování závodníků kat. E v individuálních tratích není povoleno.
    2. Světový pohár – od 12 let
    3. Světové, kontinentální nebo národní mistrovství juniorů – od 14 let,
    4. Světový pohár (v kategorii senior) a světové, kontinentální nebo národní mistrovství seniorů – od 15 let.
   7. Soutěže masters. Závodník patří mezi masters pouze pokud se v dané sezóně:
    1. Neúčastnil národního mistrovství v kategorii dospělí (senior), toto platí, i pokud v jeho zemi neexistuje kategorie masters.
    2. Účastnil pouze soutěží v kategorii masters.
    3. Neúčastnil světových pohárů v kategorii dospělí (senior).
  2. Technika plavání
   1. Plavání s ploutvemi (SF/PP)
    1. Plavecký způsob je libovolný.
    2. Plavání pod vodou je povoleno pouze do vzdálenosti 15 m po startu a po každé obrátce. Dýchací trubice nebo hlava závodníka se musí objevit nad vodou a proříznout hladinu před koncem 15-ti metrového označení.
    3. Mimo 15 m zónu musí být neustále část těla nebo výstroje vynořena z vody. Část těla nebo výstroje musí vždy prořezávat hladinu vody.
    4. K rozlišení mezi plaváním na hladině a plaváním na nádech musí všichni závodníci užít šnorchl k dýchání po celou dobu závodu a ve všech disciplínách.
     ČR: Závodníci kategorie E nemusí použít dýchací trubici. Pokud závodníci startují s dýchací trubicí, musí s ní závod i dokončit.
   2. Plavání s ploutvemi na nádech (AP/RP)
    1. Plavání na nádech je povoleno pouze v bazénech (krytých nebo otevřených). Rozhodčí musí mít možnost sledovat vizuálně pohyb závodníka.
    2. Dýchací trubice není povolena.
    3. Plavecký způsob je libovolný.
    4. Při plavání na nádech musí být během celé tratě tvář závodníka ponořena pod vodou.
    5. Při použití elektronické časomíry se musí závodník dotknout cílové dotykové desky.
    6. Pokud se disciplína 50 m na nádech plave v 25 m bazénu, musí se závodník při obrátce dotknout stěny částí těla nebo ploutve.
     ČR: Pokud se disciplína 50 m na nádech plave v 25 m bazénu, musí se závodník při obrátce dotknout stěny (nad odpočinkovým stupněm) částí těla nebo ploutve.
   3. Plavání pod vodou s dýchacím přístrojem (IM/RP)
    1. Při plavání pod vodou s přístrojem na stlačený vzduch je plavecký způsob libovolný.
    2. Způsob držení přístroje je libovolný.
    3. Výměna nebo odložení přístroje během závodu není povolena.
    4. Tvář závodníka musí být během celé tratě ponořena.
    5. V případě použití elektronické časomíry se musí závodník dotknout cílové dotykové desky.
    6. Dýchací přístroj se nesmí v žádném případě dotknout stěn bazénu nebo cílové dotykové desky. Nedodržení znamená diskvalifikaci.
     ČR: Závodník nesmí při ukončení závodu vynořit obličej před dotykem cílové stěny nebo dotykové desky.
   4. Bi-Fins (BF)
    1. Plavecký způsob (BF) je kraul plavaný na prsou se šnorchlem, který je určen k dýchání po celou dobu ve všech disciplínách.
     ČR: Závodníci kat. E nemusí použít dýchací trubici viz. 2.2.1.4. ČR.
    2. Plavecký způsob delfín je povolen pouze 15 m pod vodou na nádech po startu a po každé obrátce.
    3. Plavání pod vodou je povoleno pouze do vzdálenosti 15 m po startu a po každé obrátce. Dýchací trubice nebo hlava závodníka se musí objevit nad vodou a proříznout hladinu před koncem 15-ti metrového označení.
    4. Během startu musí mít závodník ploutve v jedné linii na přední hraně bloku.
  3. Plavání na volné vodě
   Při soutěžích na volné vodě není z bezpečnostních důvodů povoleno plavání pod vodou. Pokud závodník v průběhu závodu poruší toto pravidlo, stylový rozhodčí mu ukáže žlutou kartu, aby ho upozornil na jeho chybu. Při druhém porušení je závodníkovi ukázána druhá žlutá karta. Při třetím porušení – plaváním pod vodou, stylový rozhodčí ukáže závodníkovi červenou kartu, aby ho informoval o jeho diskvalifikaci. Závodník musí ukončit závod a opustit vodní plochu. Při závodech štafet na volné vodě platí toto pravidlo pro všechny členy štafety. Při plavání na volné vodě Bi Fins znamená libovolný plavecký způsob (tzn. delfín je povolen).
  4. Specifické body pro soutěže masters
   1. Start může být proveden ze startovacího bloku nebo z okraje bazénu nebo z vody od stěny.
   2. Pokud má závodník problém použít šnorchl, je mu povoleno startovat nebo plavat bez tohoto vybavení závod Bi Fins a všechny body pod bodem 2.2 týkající se šnorchlu nejsou uplatněny.
   3. Bod 8.1.4.6 nebude v soutěžích masters uplatňován.
   4. Vybavení a omezení
    1. Pro plavání v bazénu a na volné vodě je u disciplín plavání s ploutvemi (SF/PP), rychlostí potápění (AP/IM/RP) a plavání na volné vodě (OW/DPP) je povoleno následující vybavení:
     1. Ploutve smějí být sestaveny jen z ploutvového listu a pevných botek.
     2. Ploutve (roznožky) jsou povoleny bez omezení velikosti a materiálu.
     3. Monoploutev
      Platnost od 1. ledna 2021
      Všechny monoploutve potřebují certifikaci CMAS.
      Technické specifikace k provedení certifikace monoploutve jsou uvedeny v příloze 1 smlouvy podepsané s výrobci.
      Použití certifikovaných ploutví je vyžadováno k:
      • Účasti na šampionátech CMAS, světových pohárech a mezinárodních soutěžích.
      • Uznání rekordu v monoploutvi.

      Na každou monoploutev musí výrobce před jejím prodej
      em umístit nálepku, poskytnutou CMAS, ke stvrzení certifikace monoploutve.
      Výrobce musí zajistit, aby nálepka byla dostatečně přilepena na vrchní část monoploutve a nedošlo k jejímu sloupnutí v průběhu času a používání monoploutve.

     

    ČR: Pro závody v ČR není nutná certifikace monoploutve CMAS. Monoploutev musí splňovat technické specifikace.

     1. Všechny Bi-Fins musí být schváleny CMAS. Seznam schválených ploutví je součástí přílohy 11.6. Technické požadavky pro schválení jsou součástí dokumentu „Swimsuits and Bi-Fins certification process‘.
     2. Použití certifikovaných ploutví je nutné k:
      • Účasti na závodech bi-fins na šampionátech CMAS, světových pohárech a mezinárodních soutěžích.
      • Uznání rekordu v disciplíně bi-fins .
     3. Ploutve nesmějí mít žádné výčnělky ani nesmí být použit jiný materiál pro zvýšení jejich účinnosti.
     4. Ploutve musí odpovídat stavu v jakém byly vyrobeny. Je zakázáno, jakkoliv upravovat ploutve (např. rozříznout a znovu slepit na zadní straně nohy).
     5. Dovnitř ploutve nesmí být vložen žádný materiál.
     6. Pro upevnění Bi-Fins ke kotníkům jsou povoleny výhradně třípáskové gumové držáky (pod chodidlem, zadní a přední část kotníku), průmyslově vyráběné a dostupné na trhu (obr. 3). Neoprenové boty a ponožky jakéhokoliv rozměru (obr. 4a) jsou zakázány. Neoprenové nebo plastové špičky (obr. 4b) jsou povoleny.
      ČR: Na závodech ČR smí být použity ochranné pomůcky pod kotník.

      Povolené vybavení pro závody Bi-Fins v bazénech a na volné vodě

    1. Brýle nebo maska sloužící pouze k ochraně očí a zlepšení viditelnosti ve vodě.
     ČR: Maskou se rozumí potápěčská maska nebo průhledný kryt zakrývající společně oči i nos.
    2. Pro závody na hladině (SF/PP), volné vodě (DPP /OW) a Bi-fins (BF):
     Dýchací trubice je určena pouze k dýchání a nesmí mít hydrodynamický kryt (obr. 5). Jsou povoleny pouze trubice kruhového průřezu o minimálním vnitřním průměru patnáct mm (15 mm) a maximálním vnitřním průměru dvacet tři mm (23 mm). Minimální povolená délka je čtyřicet tři cm (43 cm) a maximální délka je čtyřicet osm cm (48 cm). Konec trubice může být šikmě seříznut nebo na vrcholu zaoblený, ale délka se měří v nejvyšším bodě.
    3. Délka dýchací trubice se měří na její vnitřní straně.Pro plavání v bazénu a na volné vodě je povoleno další vybavení:
    1. Brýle, maska a dýchací trubice nesmí mít žádné další zařízení sloužící jiným než shora popsaným funkcím.
     ČR: Při plavání je povoleno používat skřipec na nos.
    2. Plavání pod vodou s dýchacím přístrojem
     1. Je povoleno použití jen stlačeného vzduchu bez obohacení kyslíkem.
     2. Pro soutěže v bazénu je minimální objem tlakové láhve 0,4 litru.
     3. Maximální plnící tlak v tlakové láhvi nesmí překročit 200 bar
      (20 MPa).
     4. V případě tlakové láhve s plochým dnem je povoleno použití přidavného kulového dílu dna, jehož rozměr nesmí přesahovat průměr láhve.
     5. Všechny tlakové láhve musí být podrobeny tlakové zkoušce ne starší 2 let nebo dokonce méně, pokud je to předepsáno místními předpisy.
     6. Každá láhev musí být předložena před začátkem závodů ke kontrole a musí být prázdná.
      ČR: Pro bod e) platí české bezpečností předpisy a ČSN pro tlakové nádoby.
    3. Pomocná výstroj
     1. Závodníci musí nastoupit ve sportovním oblečení, které neodporuje morálce a slušnosti: muži v krátkých plavkách, ženy v jednodílných nebo dvoudílných závodních plavkách (obr. 6). Celotělové (obr. 7) a nohavičkové (obr. 8) plavky je povoleno použít, pouze pokud jsou schváleny CMAS a jsou viditelně označeny patřičným logem. Plavecký úbor nesmí mít vliv na přirozený vztlak závodníka. Je povolen pouze jeden plavecký úbor.
     2. Při soutěžích na volné vodě může být využito vybavení dle bodu a) výše a mokrý neoprenový oblek: kalhoty a bunda v provedení jednodílném nebo dvoudílném. Není dovolen dlouhý oblek nebo sukně, která zvětšuje povrch závodníka. Nejsou povoleny v žádném případě jiné pomocné prostředky nebo prostředky zlepšující vztlak.
     3. Jedna nebo dvě plavecké čepice jsou povoleny.

  5. Při mezinárodních závodech a mistrovstvích je dovolena bez omezení reklama na ploutvích a tlakových lahvích. Je dovolena reklama na sportovním oblečení. Je stanoveno, že závodník musí při slavnostních příležitostech (vyhlášení vítězů) během mezinárodních mistrovstvích nastoupit v oficiálním úboru národního družstva.
   ČR: Pro nástup závodníka k vyhlašování vítězů platí Soutěžní řád – bod 13.8.
  6. Závodníci s neschváleným vybavením nebudou připuštění ke startu. Jestliže bude zjištěno neschválené vybavení po ukončení závodu, bude závodník diskvalifikován.
  7. Každá nová výstroj musí být předložena ke schválení komisi plavání s ploutvemi CMAS a musí být schválena BoD (Board of directors) před jejím použitím na závodech.
  8. Další zakázané pomocné vybavení
   1. Na ploše startovního bloku nesmí být umístěné žádné další materiály s výjimkou časomíry anebo ochranné podložky (viz obr. č.9). Závodníci nesmí položit nic na povrch startovacího bloku.

   2. V průběhu závodu nesmí závodníci mít hodinky ani žádné podobné zařízení (platí pouze pro závody v plaveckém bazénu).
   3. Užití jakéhokoliv typu pásky na těle závodníka není povoleno, bez ohledu na zdravotní důvody, pokud poskytne závodníkovi jakoukoliv výhodu v závodě. Jedním z nejčastějších typů pásek je kinesiotaping. Ačkoliv je zřejmý jeho zdravotní přínos, je jeho užití považováno za konkurenční výhodu plavce a není povoleno.
    ČR: Bod 2.3.7.3. se pro závody v České republice ruší.
 1. Mistrovství a soutěže CMAS
  1. Klasifikace soutěží
   1. Jsou dva různé typy soutěží:
    • soutěže v bazénu,
    • soutěže na volné vodě.
   2. Mistrovství a soutěže CMAS jsou:
    1. Skupina A
     • Mistrovství světa,
     • Mistrovství kontinentu,
    2. Skupina B
     • Světový pohár (senioři, junioři, veteráni),
     • Evropský pohár kat. C a D,
     • Univerziáda v plavání s ploutvemi,
    3. Skupina C
     • Všechny ostatní soutěže uvedené v CMAS kalendáři
   3. také:
    • Světové hry (organizované IFWGA).
  2. Regulace dopingu
   1. Při mistrovstvích CMAS, univerziádách, světových pohárech (jednotlivá kola i zlaté finále) a World Series musí být prováděny kontroly podle mezinárodních pravidel I.O.C. (Mezinárodní olympijský výbor) a SportAccord (zastřešující organizace pro olympijské a neolympijské sporty)
  3. Světová a kontinentální mistrovství v bazénu
   1. Světová a kontinentální mistrovství jsou organizována alternativně každé dva roky:
    • Mistrovství světa: sudé roky (2016, 2018, 2020 atd.)
    • Kontinentální mistrovství: liché roky (2017, 2019, 2021 atd.)
   2. Mistrovství se musí konat v oficiálně schválených bazénech.
   3. Ve světovém a kontinentálním mistrovství v bazénu:
    1. Každá země může přihlásit dva (2) závodníky pro každou disciplínu a jednu (1) štafetu.
    2. Přihlášky k soutěži musí být dodány vedení CMAS v termínech určených pravidly CMAS na www.cmasoffice.org.
    3. Mistrovství CMAS se koná ve čtyřech (4) dnech a osmi (8) blocích.
    4. Kvalifikační rozplavby se konají dopoledne a finálové závody odpoledne.
    5. Výjimkou jsou 400 RP, 800 PP a 1500 PP, u kterých se dopoledne konají pomalé rozplavby a odpoledne nejrychlejší rozplavby.
    6. Z tohoto důvodu je požadováno po národních svazech, aby poslali na ředitelství CMAS oficiální protokoly ze všech výběrových národních soutěží nejpozději dva týdny po uskutečnění těchto soutěží (v jednom ze tří jazyků CMAS). Tímto budou přihlášené časy závodníků potvrzené pro mistrovství CMAS. Pokud nebudou protokoly ze závodů dodány do stanovené lhůty, přihlášené časy budou zrušeny a závodníci budou nasazení s časem 00:00:00.
    7. 4-denní program
    Dopolední rozplavby Odpolední rozplavby Ceremoniál
    100 PP ženy 100 PP ženy  
    100 PP muži 100 PP muži 100 PP ženy
    100 BF ženy 100 BF ženy 100 PP muži
    100 BF muži 100 BF muži 100 BF ženy
    400 PP ženy 400 PP ženy 100 BF muži
    400 PP muži 400 PP muži 400 PP ženy
    4×100 BF Mixed 4×100 BF Mixed 400 PP muži
        4×100 BF Mixed
    100 RP ženy 100 RP ženy  
    100 RP muži 100 RP muži 100 RP ženy
    200 PP ženy 200 PP ženy 100 RP muži
    200 PP muži 200 PP muži 200 PP ženy
    200 BF ženy 200 BF ženy 200 PP muži
    200 BF muži 200 BF muži 200 BF ženy
    1500 PP ženy (pomalá rozpl.) 1500 PP ženy (rychlá rozpl.) 200 BF muži
    1500 PP muži (pomalá rozpl.) 1500 PP muži (rychlá rozpl.) 1500 PP ženy
    4×50 PP Mixed 4×50 PP Mixed 1500 PP muži  
        4×50 PP Mixed
    50 PP ženy 50 PP ženy  
    50 PP muži 50 PP muži 50 PP ženy
    50 BF ženy 50 BF ženy 50 PP muži
    50 BF muži 50 BF muži 50 BF ženy
    400 RP ženy (pomalá rozpl.) 400 RP ženy (rychlá rozpl.) 50 BF muži
    400 RP muži (pomalá rozpl.) 400 RP muži (rychlá rozpl.) 400 RP ženy
    400 BF ženy (pomalá rozpl.) 400 BF ženy (rychlá rozpl.) 400 RP muži
    400 BF muži (pomalá rozpl.) 400 BF muži (rychlá rozpl.) 400 BF ženy
    4×200 PP ženy 4×200 PP ženy 400 BF muži
    4×200 PP muži 4×200 PP muži 4×200 PP ženy
        4×200 PP muži
    50 RP ženy 50 RP ženy  
    50 RP muži 50 RP muži 50 RP ženy
    800 PP ženy (pom. rozpl.) 800 PP ženy (nejrychl. rozpl.) 50 RP muži
    800 PP muži (pom. rozpl.) 800 PP muži (nejrychl. rozpl.) 800 PP ženy
    4×100 PP ženy 4×100 PP ženy 800 PP muži
    4x 100 PP muži 4x 100 PP muži 4×100 PP ženy
        4x 100 PP muži
   4. Každá země může nominovat ne více jak čtyři (4) závodníky na každou individuální disciplíny a jednu (1) štafetu v kategorii.
   5. Pokud je štafetové družstvo smíšené, musí se skládat ze dvou (2) mužů a dvou (2) žen. Startovní pořadí je libovolné a rozhoduje o něm vedoucí družstva (viz bod 8.2.5.).
   6. Mistrovství na volné vodě
    1. Kategorie juniorů a seniorů jsou uspořádána společně na stejném místě ve stejný čas
    2. Kategorie masters je uspořádána na stejném místě po skončení kategorií juniorů a seniorů
   7. Program mistrovství na volné vodě
    viz soubor pdf výše
  4. Světový pohár v bazénu a světový pohár na volné vodě.
   1. viz příloha Pravidla světového poháru CMAS
    1. Světový pohár se pořádá každoročně.
    2. USA specifikace: Program závodů může být upraven, protože není možné pořádat disciplíny s dýchacím přístrojem (viz. 4.1).
  5. Evropský pohár kat. C a D
   1. Viz příloha Pravidla Evropského poháru kat. C a D CMAS.
   2. Evropského poháru kat. C a D se smí účastnit pouze kluby.
   3. Evropského poháru kat. C a D se smí účastnit pouze kategorie C a D
   4. Organizátoři nesmí přidat navíc žádnou další disciplínu k oficiálnímu programu.
  6. Světový pohár CMAS Master‘s
   1. Viz příloha Pravidla Světového poháru Master’s CMAS.
   2. Pro tyto soutěže platí Všeobecná pravidla CMAS a Pravidla PP CMAS s výjimkou bodu 4.8 Pravidel PP CMAS. Světový pohár Master‘s může být uspořádán v 25 m bazénu s minimální šířkou 12m (6 drah). V případě že se závod uskuteční v 25m bazénu, nebudou vedeny žádné rekordy.
  7. Světové a kontinentální mistrovství Masters v bazénu
   1. Program je uveden v pravidlech pro dané mistrovství.
  8. Světové hry (organizuje I.W.G.A.)
   1. Harmonogram závodů, metodika výběru a účasti na těchto závodech jsou definovány v bodu 11.8 těchto pravidel.
  9. Světový žebříček
   1. Světový žebříček CMAS bude sestaven podle časů, dosažených sportovci na mistrovství světa a závodech Světového poháru.
   2. Světový žebříček CMAS bude veden pro kategorie senior a junior.
  10. World Series
   1. Tato soutěž je organizována pod záštitou CMAS a místní organizací pověřenou CMAS.
   2. Počet kol není určen do doby schválení kalendáře CMAS pro daný rok.
   3. World Series jsou organizovány dle CMAS General Rules a CMAS Finswimming Rules. Dále jsou CMAS stanovena specifická pravidla pro soutěž World Series.
   4. World Series musí být organizovány v oficiálně schválených plaveckých bazénech.
   5. Účast je pouze na osobní pozvání CMAS.
   6. Sestava World Series:
    1. Každého kola se smí účastnit maximálně 80 závodníků.
    2. 10 míst v kategorii mužů a 10 míst v kategorii žen je umožněno obsad
     it organizátorem.
    3. Osm (8) závodníků na každou disciplínu.
    4. Účastnit se mohou pouze muži a ženy ve věkové kategorii seniorů.
    5. Disciplíny:
     1. Individuální tratě: 50 RP, 50 BF, 100 PP, 100 BF, 200 PP, 200 BF
     2. Štafety: 4x50BF Mixed, 4x50RP Mixed, 4x50PP Mixed, 4x50RP/BF Multiple, 4x100PP Mixed, 4x100BF Mixed
   7. Program: viz soubor pdf výše
 1. Předpisy pro zařízení bazénu
  1. V USA nejsou všechny předpisy a omezení pro plavecké bazény v souladu s těmito pravidly, užitými pro ostatní části světa. Jelikož plavecké bazény v USA mají jisté odlišnosti dle místních předpisů, CMAS upravuje pravidla v některých bodech za následujících podmínek:
   • Přechodné období do roku 2022
   • Odchylky jsou v bodech 4.2, 4.7, 4.11, 4.13 v této kapitole a 6.3. v Kapitole 6 označeny „USA specifikace“.
   • Druh závodu: pouze Světový pohár nebo závod uvedený v kalendáři CMAS
  2. Pro mistrovské soutěže CMAS musí bazén splňovat následující podmínky:
   • Délka: 50 m
   • Šířka: minimálně 21 m
   • Hloubka: minimálně 1,80 m (1,50 m USA specifikace)
    ČR: Pro mistrovství ČR kategorií E a D může být délka bazénu 25 m.
  3. Pokud jsou na čelních stranách instalovány elektronické dotykové desky, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 50 m.
   ČR: Vzdálenost mezi deskami nesmí být menší než 50 m nebo 25 m.
  4. Ve vztahu k jmenované délce 50 m je dovolena mezi čelními stěnami tolerance od 0,03 m do 0,00 m, měřeno od 0,3 m nad a 0,8 m pod hladinou. Tato měření musí být potvrzena zeměměřičem nebo jiným pověřeným a schváleným úředníkem federací pořádající země. Tolerance nemůže být překročena, pokud jsou instalovány elektronické desky.
   ČR: Platí i pro bazény o délce 25 m.
  5. Čelní stěny bazénu musí být rovnoběžné a tvořit pravé úhly k plavecké dráze a k vodní hladině. Musí být opatřeny pevným materiálem s neklouzavým povrchem zasahujícím až do hloubky 0,80 m pod hladinu, který dovoluje závodníkům bezpečný dotyk a obrátku.
  6. Odpočinkové stupně na stěnách bazénu jsou povoleny. Musí být nejméně 1,20 m pod hladinou a smí mít šířku od 10 cm do 15 cm.
  7. Mimo USA: Odtokové přepady mohou být umístěny na všech čtyřech stěnách bazénu. Pokud jsou umístěny na čelních stranách, musí umožňovat upevnění elektronických desek v požadované výši 0,3 m nad hladinou. Musí být zakryty roštem nebo odpovídající ochranou. Všechny přepady musí být opatřeny regulovatelnými uzavíracími ventily, aby mohla být udržována konstantní hladina vody.
   USA specifikace: Odtokové přepady mohou být umístěny na všech čtyřech stěnách bazénu. Všechny přepady musí být opatřeny regulovatelnými uzavíracími ventily, aby mohla být udržována konstantní hladina vody.
  8. Dráhy musí být nejméně 2,5 m široké a na vnějších drahách musí být ke stěně bazénu prostor nejméně 0,2 m. Počet drah je minimálně 8.
   ČR: Šířka dráhy může být menší než 2,5 m a počet drah může být méně jak 8.
  9. Lana označující dráhy musí být natažena přes celou délku bazénu a musí být upevněna háky zabudovanými na koncích bazénu. Každé lano musí být opatřeno plováky umístěnými po celé délce s průměrem minimálně 0,05 m a maximálně 0,15 m. Není povoleno umístění více než jednoho označovacího lana mezi dvěma dráhami. Označovací lano musí být pevně napnuto.
  10. Startovní bloky musí být pevně ukotveny a nesmí mít žádný pružný efekt. Musí mít výšku nad vodní hladinou od 0,5 m do 0,75 m. Vrchní plocha musí mít vnější rozměr minimálně 0,5 m x 0,5 m a být opatřena neklouzajícím povrchem. Maximální sklon nesmí přesahovat 10°. Startovní bloky musí být na obou čelních stranách bazénu.
  11. Mimo USA: Každý startovní blok musí být označen číslem na všech čtyřech stranách, a to zřetelně viditelným způsobem. Při pohledu na bazén z pozice startu se dráha č. 1 nachází po pravé ruce.
   USA specifikace: Každý startovní blok musí být označen číslem zřetelně viditelným způsobem.
   ČR: Označení startovních bloků na všech čtyřech stranách není bezpodmínečně vyžadováno na bazénech v ČR.
  12. Teplota vody během závodu musí být mezi 25°- 28° C. Vodní hladina musí být udržována v konstantní výši a nesmí být žádné viditelné proudění. Aby byly dodrženy stávající hygienické předpisy platné ve většině zemích, smí voda cirkulovat za předpokladu, že nevzniknou žádné proudy nebo vlny.
  13. Označení drah musí být provedeno tmavou kontrastní barvou k plochám stěn. Vodící čáry na dně bazénu ve středu dráhy musí být o šířce minimálně 0,2 m a maximálně 0,3 m, a to v délce 46 m v 50 m bazénu. Každá tato vodící čára musí končit 2,0 m před stěnou bazénu a být zakončena kolmou čarou o délce 1 m a o stejné šířce jako čára podélná. Cílová čára musí být umístěna na stěně bazénu nebo na dotykové desce ve středu dráhy a být stejně široká jako podélná vodící čára. Musí zasahovat bez přerušení od horní hrany bazénu až ke dnu. Kolmá cílová čára o šířce 0,3 (USA specifikace) až 0,5 m musí být umístěna 0,25m (USA specifikace) až 0,3 m pod hladinou, měřeno od středu této čáry.
  14. 15-ti m zóna musí být označena 20 cm širokým pásem upevněným na dně bazénu 15 m od startovní a obrátkové stěny a zároveň i linií umístěnou 1 m nad hladinou na obou koncích bazénu.
  15. Při všech mezinárodních soutěžích bude zakázáno kouření ve všech prostorách určených pro závodníky, zejména během závodů.
 1. Automatické vyhodnocovací zařízení
  1. Automatické a poloautomatické vyhodnocovací zařízení zaznamenává časy každého závodníka a určuje jeho umístění. Vyhodnocení a měření času musí být prováděno na dvě desetinná místa (1/100 sekundy). Umístění a dosažený čas mají přednost před rozhodnutím časoměřičů. Instalované měřící zařízení nesmí překážet při startu, obrátkách závodníků nebo vadit funkci přepadového systému.
  2. Pokud je čas změřen na 1/1000 sekundy, nesmí být tato tisícina vteřiny zaznamenána nebo použita k určení času nebo pořadí. Při dosažení shodných časů je všem závodníkům zaznamenán stejný čas s přesností na 1/100 sekundy a jsou zařazeni na stejné místo. Jestliže se použije elektronická výsledková tabule, mohou být zde udány časy pouze s přesností 1/100 sekundy.
  3. Všechna měření provedená časoměřiči jsou považována jako ruční měření.
   Ruční měření musí provádět tři oficiální časoměřiči. Všechna měření musí být hlavním rozhodčím ověřena jako správná a jím schválená. Ruční měření musí být provedeno na 1/100 sekundy. Jestliže není použito automatické zařízení, musí být oficiální ruční čas stanoven následovně:
   • Jestliže dvoje (2) ze tří (3) stopek ukazují stejný čas a třetí rozdílný, potom platí stejné časy na obou stopkách jako oficiální čas.
   • Jestliže troje (3) stopky ukazují rozdílné časy, potom jako oficiální bude uznán prostřední čas.
   • Jestliže se určuje čas jen od dvou časoměřičů, potom se pomalejší čas bere jako oficiální.
    ČR: Časy mohou být měřeny jedním i dvěma rozhodčími, přičemž musí být určen min. 1 kontrolní časoměřič.
  4. Jestliže automatické zařízení nesprávně funguje a nezaznamená umístění nebo čas jednoho nebo více závodníků z rozplavby, musí se zaznamenat všechny časy a umístění dosažené automatickou časomírou a dále všechny časy a umístění stanovené časoměřiči.
  5. K určení oficiálního pořadí v rozplavbě platí časy naměřené elektronickou časomírou jako oficiální. Při selhání nebo defektu bude oficiální čas závodníka určen ručním měření. V tomto případě musí být v protokolu uvedena poznámka „ruční měření“.
   ČR: Závodník, kterému je naměřen čas pouze ručně, nesmí být zvýhodněn proti ostatním závodníkům jak v umístění v rozplavbě, tak i v celkovém umístění.
  6. Pořadí všech závodníků, jejichž umístění bylo stanoveno elektronickou časomírou, zůstane nezměněno. Jestliže časomíra určí čas závodníka, ale nestanoví jeho pořadí, bude jeho umístění určeno porovnáním závodníkova času s časy ostatních závodníků, majících čas zaznamenaný elektronicky. Jestliže zařízení nezaznamená ani čas ani umístění bude toto určeno rozhodnutím rozhodčích.
  7. Pro určení pořadí ze všech rozplaveb závodu je pořadí určeno podle naměřených časů časomíry. Jestliže dva nebo více závodníků dosáhnou stejného oficiálního času naměřeného časomírou, budou zařazeni na stejném místě v pořadí podle rozplaveb. Umístění závodníka, jehož čas je měřen ručně, bude určen pro tento závod porovnáním jeho času s ručními časy všech závodníků. Jestliže dva nebo více závodníků se umístí na stejném místě podle oficiálně naměřených ručních časů, budou umístěni na stejném místě podle relativního ukončení celého závodu. Jejich umístění v rozplavbách bude přitom zohledněno.
  8. Měření času elektronickými startovními bloky:
   Před každým závodem se provedou testy pro určení měření času při výměně štafet (cca. 10/100 s). Výsledky tohoto měření se oznámí všem družstvům během technické porady. Po ukončení závodu štafet zkontroluje hlavní rozhodčí v souladu s tímto protokolem platnost výměny štafet.
  9. Je určeno následující hierarchické pořadí mezi měřícím časovým zařízením a určením pořadí:
   1. elektronická časomíra s dotykovými deskami (plnoautomatická)
   2. elektronická časomíra ručně ovládaná časoměřiči (poloautomatická)
   3. digitální stopky (za předpokladu tří časoměřičů na dráze)
   4. určení pořadí dle cílových rozhodčích
   1. Výsledky automatické elektrické časomíry mají absolutní přednost. Jestliže elektronika nefunguje v automatickém módu, převezmou se výsledky získané poloautomatickým měřením.
   2. Jestliže není žádná elektronická časomíra, budou brány pro určení pořadí časy časoměřičů za předpokladu, že jsou na dráze použity troje stopky (přednostně před určením pořadí cílovými rozhodčími).
   3. Jestliže je na dráze použito méně jak trojích stopek, určuje se umístění podle rozhodnutí cílových rozhodčích. V případě, že čas zaznamenaný časoměřiči neodpovídá rozhodnutí cílových rozhodčích, a když čas závodníka, který doplaval druhý, je lepší než čas prvního, dostanou oba závodníci čas, který je průměrem jejich obou dosažených časů.
    ČR: V případě, že na některých dráhách jsou určeni pro měření časů tří (3) rozhodčí a na některých dvou (2) rozhodčí upřednostňuje se v případě nesrovnalosti naměřených časů (určených ve smyslu bodu 5.3) určení pořadí cílovými rozhodčími, popř. hlavního rozhodčího.
 1. Charakteristika automatického vyhodnocovacího zařízení
  1. Měřící zařízení musí splňovat následující podmínky:
   1. musí být uváděno do chodu startérem,
   2. pokud je možné neměl by být umístěn žádný kabel na kraji bazénu,
   3. musí ukazovat informace o každé dráze, seřazení podle dráhy a umístění,
   4. časy závodníků musí být zřetelně čitelné.
  2. Zařízení pro start:
   1. startér musí mít k dispozici mikrofon pro slovní povely,
   2. pokud je užívána ke startu pistole, musí být opatřena reproduktorem,
   3. oba mikrofony a reproduktor musí být propojeny na reproduktor ke každému startovnímu bloku, aby každý závodník mohl slyšet současně a zcela zřetelně pokyny a startovní signál startéra.
  3. Elektronické dotykové desky pro automatické zařízení:
   1. Minimální rozměry dotykových desek musí být široké 2,4 m a vysoké 0,9 m, maximální tloušťka musí být 0,01 m. Musí zasahovat 0,3 m nad a 0,6 m pod hladinu vody. Zařízení na každé dráze musí být připojeno samostatně, umožňující individuální kontrolu. Povrch dotykové desky musí být opatřen výraznou barvou a čarami jako na cílové stěně.
    USA specifikace: (viz bod 4.1): Minimální rozměry dotykových desek musí být široké 1,981m a vysoké 0,599m, maximální tloušťka musí být 0,01m. Zařízení na každé dráze musí být připojeno samostatně, umožňující individuální kontrolu. Povrch dotykové desky musí být opatřen výraznou barvou a čarami jako na cílové stěně.
   2. Desky musí být pevně upevněny ve středu dráhy. Mohou být přenosné, aby umožňovaly jejich odstranění v době, kdy neprobíhají závody.
   3. Citlivost desek musí být taková, aby mohly být aktivovány lehkým dotykem ruky, ale ne vodním prouděním. Desky musí být citlivé na horní hraně.
   4. Značení na deskách musí souhlasit se stávajícím označením bazénu. Černý okraj o šířce 0,025 m označuje okraj a obvod desek.
   5. Desky musí být zabezpečeny proti probíjení elektrického proudu a nesmí mít žádné ostré hrany.
    ČR: Rozměry dotykových desek mohou být i menších rozměrů.
  4. U poloautomatického zařízení by měl být dotek plavce zaznamenán zmačknutím tlačítek časoměřiči.
  5. Jako minimální vybavení automatického zařízení je požadováno toto příslušenství:
   1. tisk všech informací, které mohou být během rozplavby reprodukovány,
   2. výsledková tabule,
   3. vyhodnocení štafet na 1/100 vteřiny (při elektronických startovních blocích),
   4. automatické počítání úseků,
   5. záznam mezičasů,
   6. počítačové souhrny,
   7. opravy chybných doteků,
   8. možnost automatického přepnutí na bateriový provoz.
  6. Musí být zřízeno kontrolní středisko s dobrým přehledem na dotykovou cílovou stěnu během celého závodu. Hlavní rozhodčí musí mít k tomuto kontrolnímu středisku přístup bez jakýkoliv překážek. Po celou dobu musí být zajištěna bezpečnost kontrolního střediska.
 1. Soutěže na volné vodě
   1. Jako plavání na volné vodě musí být definován jakýkoliv závod konající se v řekách, jezerech nebo na moři.
   2. Trať musí být volena ve vodách se slabými proudy a nízkým odlivem a přílivem. Může se jednat o vodu sladkou nebo slanou.
   3. Během závodu jsou nutné záchranné čluny, ne méně jak jeden (1) na každých deset (10) závodníků.
    ČR: V případě, že nemá pořadatel k dispozici dostatečný počet záchranných člunů podle pravidel, je nutné na poradě vedoucích zaujmout takové řešení, aby byla dodržena v každém případě bezpečnost závodníků.
   4. Teplota vody smí být minimálně 14°C. Ověřuje se v den závodu dvě hodiny před startem, ve středu plavané tratě a v hloubce 0,40 m. Jestliže je teplota nižší než 14 °C, jsou závodníci povinni mít během závodu plavecký oblek z neoprenu.
   5. Potvrzení místního příslušného hygienického úřadu musí zajišťovat, že závodní místo je vhodné pro plavání z hlediska hygieny a bezpečnosti.
   6. Při světovém a kontinentálním mistrovství je maximální délka jednoho kola 1km
   7. Každá obrátka a změna směru musí být zřetelně označena jasně viditelnou bójí. Při mistrovstvích CMAS musí být na každé otočné bóji připevněna plovoucí šňůra nebo lano nejméně 15 m dlouhé, upevněné ve směru k příští bóji.
   8. Vzdálenost mezi jednotlivými bójemi nesmí být delší než 500 m.
   9. Člun nebo plošina s obrátkovým rozhodčím musí být zřetelně označena a na každém otočném bodě musí být umístěna tak, aby závodníkům nebránila ve viditelnosti.
   10. Každé zařízení pro obrátky a každý člun nebo plošina pro obrátkové rozhodčí musí být pevně zakotveny a nesmí být závislé na odlivu nebo přílivu, na větru nebo ostatních vlivech.
   11. Cíl je označen trychtýřem podle následujícího nákresu:
  1. Jestliže se závodníci blíží do cílové linie, musí proplavat cílovým trychtýřem a tam ukončit závod, jinak jsou diskvalifikováni.
  2. Závodiště (pozice bójí, cílový trychtýř, atd…) musí umožňovat závodníkům průjezd každým kolem za stejných podmínek dle bodu 7.12.
  3. Prostor pro štafety se sestává z cílového trychtýře a na něj navazující označenou 10 m zónu, ve které plavec čeká na svého člena družstva.
  4. Po proplavání cílem předávají plavci dotykem pokyn dalším členům štafety.
  5. V případě nebezpečí nebo nepříznivého počasí může technický delegát CMAS zastavit závod po uplavání 50 % celkové délky závodu. V tomto případě je pořadí závodníků v době zastavení závodu považováno za oficiální pořadí.
  6. Jestliže se závod sestává z několika kol, je závod ukončen tehdy, jestliže vítěz proplave cílem. To znamená, že pokud první závodník proplave cílem, ukončí všichni ostatní závodníci závod tehdy, jakmile dosáhnou cílové linie, a to i tehdy jestliže jsou jedno nebo více kol za vítězem (rozhodčí musí konec závodu zřetelně ukázat a předem vysvětlit).
  7. Pouze závodníci ve stejném kole jako vítěz (tj. kteří ukončili celý závod) budou řazeni podle naměřeného času. Ostatní budou řazeni podle pořadí, v němž projeli cílovým koridorem, a počtu chybějících kol.
  8. Při závodech delších než 12 km musí pořadatel nabídnout závodníkům po každém třetím (3) km (+/- 1 km) vodu a kalorické nápoje. Závodníci si mohou připravit své vlastní nápoje (vlastní občerstvení) a položit je na místa určená pořadatelem pro občerstvení. Jestliže je občerstvovací místo vytvořeno z pevné plošiny, může se závodník plošiny chytit nebo na ni vystoupit v případě, že by chtěl vyměnit svoji výstroj. Vždy, když závodník opustí vodu, musí dále plavat přesně ze stejného místa, ve kterém vodu opustil.

 1. Průběh závodů
  1. Soutěže v bazénu
   1. Disciplíny v bazénu
    1. Startovní pořadí pro všechny disciplíny musí být určeno následujícím způsobem: v přihlášce musí být obsaženy nejlepší časy všech nahlášených závodníků do soutěže, dosažené v průběhu posledních 12 měsíců před termínem přihlášky. Závodníci budou na startovní listině umístěni v pořadí od nejrychlejšího času po nejpomalejší.
     Závodníci, kteří své časy nedodají, musí být zařazeni jako nejpomalejší a musí být umístěni na konci startovní listiny. Los rozhodne o umístění závodníků se stejnými nahlášenými časy nebo závodníků bez časů. Závodníci jsou potom následujícím způsobem rozdělení do drah.
     ČR: Závodníci nahlášeni do soutěže budou mít nasazeny časy dosažené v průběhu posledních 12 měsíců před termínem přihlášky dle platného registru. V případě, že dosažený čas není v registru zaznamenán, musí být jeho dosažení vedoucím družstva při prezentaci doloženo.
    2. Rozplavby podle časů (přímé finále): Dráhy se přidělí tak, že nejrychlejší závodník nebo nejrychlejší družstvo je umístěno na střední dráze, jestliže je počet drah lichý. V bazénu se sudým počtem drah obsadí nejrychlejší závodník dráhu vpravo od prostřední lajny. Závodník s druhým nejrychlejším časem zaujme místo v dráze po jeho levici. Další závodníci jsou rozděleni střídavě vpravo a vlevo. Stejný princip rozdělení je využit pro všechny rozplavby. Při závodech na 50 m /nebo námořní míli 1850 m) uspořádaných na 50m bazénu může být startovní pole umístěno buď na startovní straně bazénu, nebo na obrátkové straně.
     ČR: V bazénu se sudým počtem drah obsadí nejrychlejší závodník dráhu vpravo od prostřední lajny. Rozdělení závodníků na dráhy podle časů platí pro všechny disciplíny (tedy i 50 m).
    3. Závody s kvalifikačními rozplavbami: závodníci by měli být zařazeni v kvalifikačních rozplavbách podle nahlášených časů do drah následovně:
     1. pořadatel stanoví počet rozplaveb podle počtu účastníků a počtu drah,
     2. pokud je jenom jedna rozplavba, musí být dráhy rozděleny jako ve finále a jako finále se uskutečnit,
     3. pokud jsou dvě rozplavby, nejrychlejší závodník musí být umístěn ve druhé rozplavbě, následující v první, další ve druhé, následující v první atd.,
     4. pokud jsou tři rozplavby, nejrychlejší závodník bude umístěn do třetí rozplavby, další do druhé, další do první atd.,
     5. v každé rozplavbě jsou dráhy přiděleny dle pravidla 8.1.1.2,
     6. pokud jsou čtyři a více rozplaveb, potom tři nejrychlejší rozplavby budou rozděleny podle výše uvedeného pravidla (bod d). Rozplavby, které předchází posledním třem, budou obsazeny dalšími závodníky dle bodu 8.1.1.2.
    4. Semifinále a finále: po ukončení kvalifikačních rozplaveb budou dráhy pro semifinále a/nebo finále přiděleny podle dosažených časů v kvalifikačních rozplavbách podle shora uvedeného bodu 8.1.1.3 c).
    5. Jestliže se nechce závodník nebo družstvo zúčastnit semifinále nebo finále (A nebo B), je jako náhrada povolen start následujícímu závodníkovi nebo družstvu. Stanoví se nově přidělení drah pro semifinále nebo finále a vydá se nová startovní listina.
    6. V případě dvou a více rozplaveb, nesmí být v žádné rozplavbě méně než 3 závodníků (v případě nenastoupení závodníka smí být počet nižší).
   2. Start (v bazénu)
    1. Příprava před startem
     1. Závodníci si musí nasadit čepičky a plavecké brýle již v předstartovním prostoru tak, aby si ve startovním prostoru pouze obouvali monoploutev nebo ploutve.
      ČR: Závodníci pro nadcházející rozplavbu se dostaví na základě informace hlasatele (nebo předstartéra) do předstartovního prostoru. Předstartovní prostor je označený prostor pro prezentaci závodníků u předstartéra před konanou rozplavbou. Součástí předstartovního prostoru jsou označená místa pro závodníky (např. sedačky) s číselným označením shodným s číslem dráhy, na které závodník startuje. Předstartovní prostor může již zaprezentovaný závodník u předstartéra opustit pouze s jeho souhlasem a musí zároveň dodržovat jeho pokyny.
     2. Trenér a doprovodné osoby se nesmějí pohybovat ve startovním prostoru určeném pro závodníky.
      ČR: V případě, že se trenér nebo doprovodné osoby pohybují ve startovním prostoru, je jeho závodník diskvalifikován. Výjimku může povolit na požádání pouze hlavní rozhodčí.
     3. Pouze hlavní rozhodčí může povolit trenérovi zasáhnout v případě technické závady.
      ČR: V případě, že během přípravy na start dojde u závodníka k technické závadě na výstroji, musí tuto okamžitě nahlásit rozhodčím – časoměřičům. Rozhodnutí, zda se bude čekat na opravu výstroje (tj. start závodníka) plně závisí na posouzení a rozhodnutí hlavního rozhodčího, které je konečné. Časový limit na odstranění závady je 3 minuty.
     4. Pokud se závodník dostaví k předstartérovi pozdě tj. až poté, co hlavní rozhodčí dal pokyn jeho rozplavbě k přesunutí do startovní zóny za bloky, nebude připuštěn ke startu.
    2. Prezentace závodníkům před startem
     Postup prezentace závodníků je dle bodu 11.9.
    3. Průběh startu
     1. Startovní skok musí být proveden ze startovního bloku.
     2. Před startem každé rozplavby musí dát hlavní rozhodčí závodníkům sérií krátkých hvizdů povel k odložení všech součástí oděvu s výjimkou plavek a k obutí ploutve/ploutví. Závodníci mají potom jednu minutu a patnáct sekund (1‘15‘‘) čas na to, aby se připravili.
      ČR: Bod b) se doplňuje o: Při nástupu závodníků do startovního prostoru proběhne představování závodníků jménem. Při vyvolání závodník povstane a úklonou nebo zvednutím ruky se představí. V případě, že závodník nereaguje, bude napomenut a při opakování přestupku může být vyloučen ze soutěže pro nesportovní chování. Zároveň zaujmou svá místa všichni rozhodčí.
     3. Na obou stranách bazénu jsou připevněny velké hodiny tak, aby je mohli závodníci bez problémů sledovat.
     4. Po dlouhém hvizdu hlavního rozhodčího, zaujmou závodníci pozici na startovním bloku. Závodníci a rozhodčí jsou připraveni ke startu. Hlavní rozhodčí dá upaženou paží signál startérovi, aby naznačil, že závodníci jsou pod kontrolou startéra. Dokud není start proveden, paže hlavního rozhodčího zůstává upažena. Na dlouhý hvizd hlavního rozhodčího se závodníci připraví na startovní blok. Pokud chtějí, mohou závodníci již na startovním bloku stát.
     5. Na startérův pokyn „take your marks“ (nebo „à vos marques“ nebo „Preparados“), musí závodníci ihned zaujmout startovní polohu a zůstat v klidu. Když jsou všichni závodníci zcela v klidu, dá startér startovní povel.
      ČR: Startérův pokyn je „na místa“.
     6. Jestliže jeden nebo více závodníků odskočí nebo se pohne před startovním signálem, bude diskvalifikován. Jestliže byl startovní signál proveden před oznámením diskvalifikace, závod pokračuje a závodníci, kteří porušili pravidlo, budou diskvalifikováni po ukončení závodu.
     7. Jestliže je diskvalifikace oznámena před startovním signálem, pak startovní signál nesmí být vydán, závodníci, kteří zůstávají v závodě, jsou odvoláni zpět a startér znovu vydá startovní povely (podle bodu c) a d).</l i>
     8. Rozhodnutí startéra nebo hlavního rozhodčího o chybném startu jsou konečná.
   3. Všeobecná pravidla pro plavání v bazénu
    1. Při plavání tratí nad 400 m musí rozhodčí závodníky informovat o posledních 100 m prostřednictvím pestře zbarvené tabulky o rozměrech 20 x 30 cm. Jestliže toto není z technických důvodů možné na straně startu, musí tento úkol provést obrátkový rozhodčí při 150 m před cílem (tato informace musí být domluvena na technickém mítinku)
     ČR: Při plavání tratí nad 400 m musí časoměřič závodníky informovat o posledních 100 m. Jiné ukazování uplavané tratě není povoleno.
    2. Závodníci, kteří přeruší závod, musí opustit bazén podle pokynů rozhodčího. Toto pravidlo platí také při ukončení každé rozplavby.
    3. Při všech disciplínách se musí závodník při každé obrátce dotknout svislé stěny bazénu částí těla nebo částí výstroje (ne lahví na stlačený vzduch, viz 2.2.3.6).
     ČR: Při všech disciplínách se musí závodník při každé obrátce dotknout svislé stěny bazénu a nad odpočinkovým stupněm částí těla nebo částí výstroje. (ne lahví na stlačený vzduch, viz 2.2.3.6).
    4. Při závodech štafet bude družstvo diskvalifikováno, pokud chodidla nebo ploutev (ploutve) startujícího závodníka již opustily startovní blok před tím, než se doplavávající závodník dotkl stěny. Diskvalifikace nebude, když si startující závodník uvědomí svoji chybu, vrátí se ke stěně a znovu odstartuje. Nemusí se při tom vrátit na startovní blok.
    5. Při závodech štafet musí být zaznamenána na lístku jména závodníků a jejich startovní pořadí a tento lístek předán před začátkem části závodů (půlden) do vyhodnocovacího střediska. Smíšené štafety tvoří dva (2) muži a dvě (2) ženy, v libovolném startovním pořadí. Jakákoliv změna pevného startovního pořadí znamená diskvalifikaci.
    6. Změna pořadí závodníků ve štafetě je možná mezi kvalifikací a finále.
    7. Po ukončení svého úseku štafety musí závodník zůstat ve své dráze (cca 1 m od dotykových desek), dokud ho rozhodčí nevyzve k opuštění bazénu.
   4. Diskvalifikace
    1. Jestliže je závodník, který se zúčastnil finále diskvalifikován, musí být jeho umístění postoupeno závodníkovi, který se umístil bezprostředně za ním. Všichni závodníci klasifikovaní ve finále za ním musí být posunuti dopředu o jedno místo. Pokud se diskvalifikace uskuteční až po vyhlášení vítězů, musí být ceny (medaile a diplomy apod.) vráceny a předány závodníkům, kteří splňují shora uvedené podmínky.
    2. Každý závodník, který zkříží dráhu jinému plavci nebo jiným způsobem brání jinému plavci v plavání, bude diskvalifikován. Jestliže je toto chování úmyslné hlavní rozhodčí musí podat zprávu CMAS delegátu a národní federaci plavce.
    3. Při závodech štafet bude družstvo diskvalifikováno, pokud chodidla nebo ploutev (ploutve) startujícího závodníka již opustily startovní blok před tím, než se doplavávající závodník dotkl stěny. Diskvalifikace nebude, když si startující závodník uvědomí svoji chybu, vrátí se ke stěně a znovu odstartuje. Nemusí se při tom vrátit na startovní blok.
    4. Je zakázáno opuštění bazénu přes dotykové desky. Pokud závodník toto pravidlo poruší, bude diskvalifikován.
    5. Je zakázáno závodníkům, jejichž štafeta ukončila závod, vstoupit do bazénu dříve, než je celý závod ukončen, tzn. před doplaváním do cíle posledního družstva.
    6. Závodník, který v průběhu závodu (PP, RP, BF) ztratí část svého vybavení (ploutev/ploutve, šnorchl, láhev nebo automatiku) je diskvalifikován po doplavání. (mimo závodníky v závodech masters dle bodu 2.2.6)
   5. Odvolání
    1. Ve všech soutěžích musí závodník (nebo družstvo) nepřející si účast ve finále nebo semifinále, kam se již kvalifikoval(o), oznámit svoji neúčast do 30 minut po vyhlášení výsledků kvalifikace. Závodník (družstvo) bude nahrazen(o) závodníkem (družstvem), který(é) se umístil(o) bezprostředně za ním.
    2. S výjimkou případů uvedených v bodu 8.1.5.1. a s výjimkou odstoupení oznámeného na technické poradě, bude za každou neúčast závodníka v rozplavbě mistrovství CMAS jeho národní federace povinna uhradit pokutu 100 euro.
    3. S výjimkou případů uvedených v bodu 8.1.5.1. bude za každou neúčast závodníka v semifinále nebo finále mistrovství CMAS jeho národní federace povinna uhradit pokutu 250 euro.
   6. Kvalifikace pro postup do (semi)finále
    1. Jestliže ve stejném závodě několik závodníků dohmátne současně, budou v oficiálním protokolu zařazeni na stejné pořadí. Toto pravidlo platí i pro časy identické na 1/100 vteřiny, dosažené v různých rozplavbách.
    2. Jestliže musí být přijato rozhodnutí s ohledem na kvalifikaci pro semifinále nebo finále, rozhodující bude nejlepší výsledek z kvalifikační rozplavby.
    3. Tato rozhodující rozplavba musí být provedena nejdříve jednu hodinu poté, co zmínění závodníci ukončili své rozplavby.
    4. Pokud závodníci dosáhli stejných časů, ale jejich pořadí bylo určeno cílovými nebo hlavním rozhodčím, toto pořadí také stanoví kvalifikaci pro finále.
    5. Závodník, který se kvalifikoval do finále A a nezúčastní se ho, je automaticky zařazen na 9. místě (při 8 dráhovém bazénu) a zúčastní se finále B. Pokud se toto přihodí ve finále B, absentující závodník je automaticky klasifikován jako 17-tý. Toto umístění platí i v případě, jestliže je ve finále B závodník diskvalifikován.
   7. Hodnocení a diskvalifikace
    1. Jestliže je závodník během, nebo po rozplavbě diskvalifikován, musí být diskvalifikace v protokolu uvedena, avšak bez udání času a umístění.
    2. V případě finále A je závodník umístěn na 8. místě, při finále B na 16. místo.
    3. Jestliže je diskvalifikována štafeta, čas prvního plavce, musí být zaznamenán do oficiálního protokolu.
     ČR: není evidován čas prvního plavce ve štafetě.
  2. Soutěže na volné vodě
   1. Jsou umožněny dva způsoby realizace soutěží na volné vodě. Buď budou závody seniorů a juniorů odstartovány s 5 minutovým odstupem, nebo bude závod juniorů odstartován až po dokončení závodu seniorů. O způsobu realizace musí být rozhodnuto dle počtu závodníků již v době uzavření přihlášek.
   2. Všechny soutěže na volné vodě se startují z vody s dostatečnou hloubkou, která závodníkům umožní plavání ihned po startovním signálu.
   3. Průběh startu
    1. Pokud je startovní pořadí losováno, musí být losování sborem rozhodčích provedeno veřejně.
    2. Na startovní linii musí být závodníci seřazeni kolmo na směr plavání.
    3. Hlavní rozhodčí ohlásí 15 minut do startu, potom opět 5 minut před startem. Potom signalizuje, že závod je pod kontrolou startéra.
    4. Startér musí být na místě, jasně viditelném všemi závodníky.
    5. Startér ohlásí jednu (1) minutu do startu, potom ještě třicet (30) vteřin. Ve stejný okamžik je signalizováno těchto třicet (30) vteřin slyšitelným a viditelným způsobem (zvednutím vlajky).
    6. Odpočítávání posledních deseti (10) vteřin je striktně zakázáno. Startovní signál dává startér přímo.
    7. Startovní povel musí být jak slyšitelný, tak i viditelný (spuštění vlajky).
   4. Během závodů na volné vodě se musí záchranné a doprovodné čluny zdržovat vně soutěžního prostoru, aby nepřekážely závodníkům.
   5. Při závodu štafet musí vedoucí družstva odevzdat hla
    vnímu rozhodčímu seznam jmen závodníků a jejich pořadí ve štafetě ve stejném okamžiku, kdy obdrží čísla závodníků.
 1. Sbor rozhodčích a pořadatel závodů
  1. Technický delegát CMAS
   Práva a povinnosti technického delegáta CMAS upravuje „BODIES OF CONTROL DURING THE COMPETITION“.
   ČR: V ČR práva a povinnosti technického delegáta přebírá v plném rozsahu hlavní rozhodčí.
  2. Sbor rozhodčích
   Sbor rozhodčích je sestavován pořadatelem. Je plně odpovědný za přípravu a průběh soutěže. Jeho složení závisí na druhu soutěže. Při soutěžích v bazénu je jeho složení následující.
   • jeden hlavní rozhodčí
    ČR: jeden až dva hlavní rozhodčí
   • jeden vedoucí sekretariátu
   • jeden startér
   • jeden předstartér
   • jeden hlavní časoměřič
   • jeden (v případě elektronické časomíry) až tři časoměřiči na jednu dráhu
   • dva cíloví rozhodčí
   • dva rozhodčí pro styl
   • dva až osm obrátkových rozhodčích (povinně 8 rozhodčích v případě štafet 4×50)
   • jeden hlasatel
   • jeden vedoucí ceremoniálu
   • jeden lékař
   1. Hlavní rozhodčí
    Má plnou kontrolu a vážnost nad sborem rozhodčích. Musí schválit jejich jmenování a dát všem instrukce o speciálních pravidlech soutěže. Je zodpovědný za technické podmínky soutěže a za zajištění shody s obecnými bezpečnostními pravidly. Jeho práva a povinnosti jsou následující:
    1. Má za povinnost zkontrolovat přihlášky a startovní listiny.
     ČR: Ověření přihlášek, dokumentů závodníků a sestavení startovní listiny provádí pořadatel.
    2. Musí prosazovat předpisy a rozhodnutí CMAS a řešit všechny aktuální záležitosti, týkající se organizace soutěže, jestliže předpisy jejich řešení nenabízejí.
    3. Rozhoduje o jmenování rozhodčích pro perfektní průběh soutěže. Může kdykoli nahradit rozhodčího, jestliže dobře neplní správně své úkoly nebo je nemůže plnit nebo není přítomný. Může jmenovat dodatečné rozhodčí, jestliže to uzná za nezbytné.
    4. Hlavní rozhodčí zplnomocňuje startéra, aby pokračoval ve startu. Dříve se však musí ujistit, že celý rozhodcovský sbor je připraven.
    5. Nezávisle na startérovi může rozhodnout, zda start byl chybný.
    6. Musí se ubezpečit, zda vybavení a zařízení potřebná pro průběh soutěže jsou včas připravena.
    7. Při soutěžích na volné vodě je odpovědný za správné umístění tratě v souladu s plánkem, publikovaným v rozpisu soutěže.
    8. Rozhoduje o rozmístění lodí, záchranné služby a radiového spojení.
    9. Pořadatel musí dodat k jeho dispozici dostatečný počet pomocníků, aby mohl plnit svou funkci bez jakýchkoliv problémů.
    10. Má právo diskvalifikovat účastníka za jakékoliv porušení pravidel, a to i tehdy, jestliže je toto porušení oznámeno nebo signalizováno jiným funkcionářem. Všechny diskvalifikace jsou podřízeny jeho rozhodnutí.
    11. ČR: Má právo změnit rozhodnutí kteréhokoliv rozhodčího.

    12. Po skončení závodu a krátké poradě s ostatními rozhodčími schvaluje výsledky vedoucímu sekretariátu elektronické časomíry. Po tomto schválení jsou výsledky považované za oficiální.
    13. Je zodpovědný za jmenování finalistů, semi-finalistů a za zveřejňování výsledků (s jeho podpisem a časem schválení).
   2. Vedoucí sekretariátu
    1. Připravuje všechny písemné materiály a dokumenty potřebné k soutěži.
    2. Jmenuje své zástupce a řídí jejich práci.
    3. Musí kontrolovat odstoupení ze závodu po každé rozplavbě nebo finále.
    4. Zodpovídá za předání startovních lístků nosiči lístků.
    5. Zajišťuje pořizování zápisů z jednání technické porady.
    6. Připravuje závěrečný protokol závodu po jeho ukončení.
    7. Se souhlasem hlavního rozhodčího dává informace tisku o závodu, jestliže není zřízeno samostatné tiskové středisko.
    8. Je odpovědný za ověření výsledku závodu dodaných z počítače nebo od časoměřiči a za umístění dodané hlavním rozhodčím.
    9. Ověřuje výsledky, potvrzuje nové rekordy a zaznamenává je do protokolu.
    10. Musí se ubezpečit, že rozhodnutí cílových rozhodčích a hlavního rozhodčího jsou zapsána v oficiálním protokolu.
    11. Koordinuje činnost elektronické časomíry, prováděné kvalifikovanými techniky.
    12. Kontroluje oficiální protokol, na konec protokolu píše čas, pokud není vytištěn, podepisuje ho a předává k podpisu hlavnímu rozhodčímu.
    13. Předává hlasateli výsledky týkající se finále a vyhlášení vítězů.
    14. Vedoucí výpočtového střediska může předat oficiální protokol a výsledky do sekretariátu pouze po schválení hlavním rozhodčím. Výsledky musí být vyvěšeny na informační nástěnku závodu ihned po podepsání.
   3. Startér
    1. Má plnou pravomoc nad závodníky od okamžiku, kdy mu hlavní rozhodčí předá nad nimi kontrolu až do okamžiku startu.
    2. Startér musí označit hlavnímu rozhodčímu každého závodníka, který zdržuje start, odmítá respektovat povely, nebo který se chová nekorektně během startovního procesu. Diskvalifikovat za nesportovní chování může závodníka pouze hlavní rozhodčí. Tento druh diskvalifikace nemůže být považován za chybný start.
    3. Má právo rozhodnout, zda start byl správný nebo ne za předpokladu, že to hlavní rozhodčí viděl stejně. Pokud si myslí, že start neproběhl správně, musí závodníky zavolat zpět.
     ČR: Má právo rozhodnout, zda start byl správný nebo ne. V případě, že posoudil start jako chybný, své rozhodnutí sdělí hlavnímu rozhodčímu, kterému náleží konečné vyjádření.
    4. Startér již může provést start, pokud usoudí, že závodník přehnaně zdržuje zaujmutí startovní pozice.
    5. Při vydávání startovního signálu při závodě v bazénu, musí být startérova pozice vzdálena cca 5 m od kraje bazénu. Časoměřiči a všichni účastníci by měly startéra zřetelně slyšet.
    6. Koordinuje na konci každé rozplavby opuštění bazénu.
   4. Předstartér
    1. Svolává účastníky včas před každým závodem.
    2. Musí sdělit hlavnímu rozhodčímu všechna porušení, která zpozoroval, nebo když vyvolaný závodník je nepřítomný.
    3. Musí zkontrolovat, zda výstroj závodníků odpovídá pravidlům a zda jsou účastníci připraveni ke startu.
    4. Odvádí závodníky ke startovním blokům.
     ČR: Svolává a připravuje závodníky před každým závodem ve vytyčeném předstartovním prostoru. Všichni závodníci v předstartovním prostoru jsou povinni dbát jeho příkazů.
   5. Hlavní časoměřič
    1. Přiděluje časoměřičům jednotlivé dráhy. Na každé dráze musí být jeden (1) až tři (3) časoměřiči. Pokud není použita automatická časomíra, musí být dva (2) náhradní časoměřiči. Ti jsou připraveni zastoupit časoměřiče, jehož stopky přestaly během závodu pracovat nebo který není z jakýchkoliv důvodů schopen zaznamenat čas.
    2. Hlavní časoměřič kontroluje společně s časoměřiči správnou činnost použitých stopek a schvaluje jejich použitelnost.
    3. Přebírá od všech časoměřičů startovní lístky, kontroluje na nich záznamy a je-li to nutné, zkontroluje stopky.
    4. Zaznamená a zkontroluje oficiální čas na startovním lístku každého závodníka.
    5. Dohlíží na činnost všech časoměřičů a měří si kontrolní čas. Dosažené časy všech závodníků předává dále nosiči lístků.
   6. Časoměřič
    1. Zaznamenávají časy závodníků, za které jsou odpovědni. Pracují se stopkami, které zkontroloval hlavní časoměřič a hlavní rozhodčí.
    2. Na startovní signál uvedou své stopky do chodu a zastaví je, když se závodník dotkne cílové stěny. Bezprostředně po skončení rozplavby musí zapsat čas zaznamenaný na svých stopkách na startovní lístek, který předají hlavnímu časoměřiči. Současně předloží své stopky ke kontrole.
    3. Smí vynulovat stopky teprve na pokyn hlavního časoměřiče nebo hlavního rozhodčího.
     ČR: Časoměřiči vynulují stopky při dlouhém hvizdu hlavního rozhodčího u nadcházející rozplavby.
    4. Jsou odpovědni za zaznamenání mezičasů při závodech na tratích delších 100 m.
    5. Jejich úkolem je také kontrolovat, zda závodník provedl obrátku (a dotyk v cíli) v souladu s platnými pravidly.
    6. Při soutěži štafet kontrolují správné starty jednotlivých členů družstva.
     ČR: Všechna porušení pravidel musí zaznamenat na startovním lístku nebo lístku k tomu určeném, podepsat a předat hlavnímu rozhodčímu. Zaznamenávají mezičasy každých 100 m při závodech delších než 100 m.
   7. Cílový rozhodčí
    1. Cíloví rozhodčí jsou dva nebo více.
    2. Jsou umístěni přímo nad cílovou linií tak, aby v každém okamžiku měli dobrý výhled na dráhy a cílovou linii.
    3. Určí pořadí závodníků v rozplavbě a předají ho přímo do výpočetního střediska.
    4. Nesmí v tom samém závodě vykonávat funkci časoměřiče.
    5. Rozhodnutí cílových rozhodčích o umístění závodníků má přednost před ručně naměřenými časy, jestliže je čas měřen na dráze méně jak třemi digitálními stopkami. Nelze podávat žádnou námitku, jestliže rozhodnutí obou rozhodčích byla jednomyslná. Jestliže se cíloví rozhodčí nemohou na pořadí závodníků dohodnout, rozhoduje o umístění hlavní rozhodčí. V protokolu pak bude za časem poznámka „CJD“ (rozhodnutí hlavního rozhodčího).
     ČR: Jestliže je pořadí závodníků určeno cílovými rozhodčími, je v protokolu za časem pozn. CR (rozhodnutí cílových rozhodčích).Jestliže se cíloví rozhodčí nemohou na pořadí závodníků dohodnout, rozhoduje o umístění hlavní rozhodčí. V protokolu pak bude za časem poznámka HR – rozhodnutí hlavního rozhodčího. Jestliže nelze s jistotou určit pořadí v cíli, bude po dohodě s hlavním rozhodčím určeno pořadí podle naměřených časů.
   8. Rozhodčí pro styl
    1. Styloví rozhodčí jsou dva.
    2. Jsou umístěni na každé straně bazénu.
    3. Musí kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla pro plavecký způsob.
    4. Musí kontrolovat, zda je dodržována 15 m zóna po startu a každé obrátce, mimo níž je zakázáno plavání pod vodou.
    5. Tuto kontrolu mohou provádět jejich asistenti.
    6. Všechna porušení pravidel musí bezprostředně oznámit na podepsaném lístku hlavnímu rozhodčímu. Tento lístek musí obsahovat: druh závodu, číslo rozplavby a číslo dráhy.
     ČR: Všechna porušení pravidel hlásí po skončení rozplavby hlavnímu rozhodčímu.
   9. Obrátkový rozhodčí
    1. Jsou rozděleni pro každou dráhu hlavním rozhodčím.
    2. Musí kontrolovat, zda závodník provedl obrátku v souladu s pravidly.
    3. V individuálních závodech na 800 a 1500 m ukazuje obrátkový rozhodčí posledních 150 m.
     ČR: Bod c) se pro závody v České republice ruší.
    4. Musí zaznamenat všechna porušení pravidel na svůj lístek, podepsat ho a zaznamenat závod, číslo dráhy a porušení pravidel. Tento lístek musí bezprostředně předat hlavnímu rozhodčímu.
     ČR: Porušení pravidel signalizuje zvednutím červeného praporku časoměřiči. Po skončení rozplavby osobně oznámí hlavnímu rozhodčímu.
    5. Při soutěži štafet 4×50 kontrolují správné starty jednotlivých členů družstva.
   10. Hlasatel
    1. Má za povinnost vyvolávat závodníky a družstva a představit je divákům.
    2. Oznamuje výsledky, když není k dispozici výsledková tabule.
    3. Poskytuje informace o závodě tak, aby učinil soutěž zajímavou. Ohlašuje také nové rekordy.
    4. Je odpovědný za vyhlášení všech diskvalifikací.
     ČR: Svolává závodníky k předstartérovi.
   11. Vedoucí ceremoniálu
    1. Organizuje přípravu medailí, květin a ostatních cen.
    2. Dohlíží na přípravu stupně vítězů, hymen, ceremonií, vztyčování vlajek a organizuje ceremoniál vyhlašování vítězů s předáváním medailí.
    3. Svolává a shromažďuje sportovce, funkcionáře a nositele medailí ve stanoveném pořadí k provedení ceremoniálu podle protokolu.
   12. Lékař
    1. Je členem sboru rozhodčích.
    2. Zajišťuje dohled nad lékařskou kontrolou. Přítomnost minimálně jednoho lékaře při všech soutěžích v plavání s ploutvemi je povinná.
    3. Zodpovídá za všechny zdravotní, hygienické a lékařské otázky (poskytnutí pomoci v případě nebezpečí, spolupráce při přípravě časového rozvrhu a jídelníčku, zdravotní kontrola ubytoven, kontrola lékařských osvědčení, antidopingová kontrola atd.).
    4. Před každým závodem musí zkontrolovat funkci nezbytného lékařského vybavení.
    5. Lékařské kontroly mohou být prováděny kdykoliv během závodu.
   13. Podstata rozhodování rozhodčích
    Rozhodčí provádějí svá rozhodnutí samostatně a nezávisle jeden na druhém v souladu s pravidly CMAS.
   14. Pořadatelský sbor
    1. Ředitel závodu
     1. Je jmenován organizačním týmem.
     2. astupuje organizační tým soutěže.
     3. Je zodpovědný za organizaci a logistiku během soutěže.
     4. Úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím a technickým delegátem CMAS
      ČR: Úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím.
 1. Rekordy
  1. Homologace rekordů
   Rekordy jsou uznávány pouze CMAS za následujících podmínek:
   1. Délka bazénu musí být 50 metrů, potvrzená a schválená národní federací.
   2. Časy musí být změřeny elektronickou automatickou časomírou s přesností na 1/100 sekundy. Musí být přiloženy originální záznamy z elektronické časomíry.
   3. Žádost o uznání rekordu musí být zaslána na oficiálním formuláři CMAS (viz příloha) zodpovědnou osobou organizačního nebo manažerského výboru soutěže a musí být podepsána hlavním rozhodčím soutěže, čímž hlavní rozhodčí stvrzuje, že soutěž proběhla dle platných pravidel.
   4. Remíza
    Časy, které jsou shodné na 1/100 sekundy, budou označené jako vyrovnaný rekord a závodníci, kteří těchto stejných časů dosáhli, budou označeni jako „spoludržitelé rekordu“. V případě rovnosti časů na prvním místě v rekordním závodě (rozplavbě) musí být každý plavec, který dosáhl tohoto času, považován za vítěze.
   5. USA specifikace: (shlédni bod 4.1)
    Mimo národní rekordy (jejich uznávání je v kompetencích národních federací) a americké rekordy nemůžou být zaplavané výkony uznány jako Světový rekord, pokud se závod koná na bazénu s certifikací CMAS.
  2. Disciplíny, kategorie a tratě
   1. Typy rekordů
    • Monoploutev v plaveckém bazénu
    • Bi fins v plaveckém bazénu
   2. Kategorie
    Rekordy budou evidovány v následujících kategoriích
    • Všechny kategorie Master’s. Rekordy jsou schvalovány v kategorii sportovce pouze na vzdálenosti uvedené na Mistrovství CMAS. Není možné schválit rekord pro vyšší kategorii viz bod. 2.1.7.1.
    • Senioři ženy
    • Senioři muži
    • Junioři dívky
    • Junioři chlapci
   3. CMAS rozeznává a homologuje pouze následující rekordy
    • Světové rekordy
    • Kontinentální rekordy
    • Světové rekordy na mistrovství
    • Kontinentální rekordy na mistrovství
    • Rekordy na hrách
    • Světové hry rekordy
    • Univerziáda rekordy
   4. Plavání s ploutvemi (SF/PP):
    • 50 m
    • 100 m
    • 200 m
    • 400 m
    • 800 m
    • 1500 m
   5. Štafety:
    • 4 x 50 m
    • 4 x 100 m
    • 4 x 200 m
   6. Plavání na nádech (AP/RP)
   7. Plavání pod vodou (IM/RP)
    • 100 m
    • 400 m
    • 800 m
   8. Bi-Fins (BF)
    • 50 m
    • 100 m
    • 200 m
    • 400 m

    ČR: V ČR jsou uznávány české rekordy na stejných tratích. Evidují se také nejlepší výkony v jednotlivých kategoriích B–E, nejsou však označovány jako „rekordy“.

  3. Podrobná pravidla pro štafety a rekordy při mezičasech
   1. Štafety
    Členové štafety musí mít stejnou státní příslušnost. Jestliže první závodník štafety ukončí svůj úsek v rekordním čase, jeho výkon nemůže být zrušen ani pozdější diskvalifikací jeho družstva pro porušení pravidel ostatními členy družstva, kteří plavali po ukončení jeho úseku.
    ČR: Členové štafet v oficiální soutěži musí být stejné klubové příslušnosti. V ČR nelze evidovat první úsek štafety.
   2. Rekordy při mezičasech
    Jestliže první závodník ve štafetě překoná světový nebo kontinentální rekord v mezičase (50, 100 anebo 200 PP) delší tratě, bude jeho výsledek označen jako nový rekord.
    ČR: Rekord ČR na prvním úseku nebude evidován.
  4. Ověření rekordů dosažených v průběhu CMAS šampionátu, světových hrách, univerziádě nebo světového poháru zařazených v CMAS kalendáři.
   1. Žádost o uznání rekordu (viz příloha) je plně vyplněna a podepsána technickým delegátem CMAS.
   2. Nebyl podán protest v době určené pravidly dané disciplíny.
   3. Časy musí být změřeny oficiální automatickou elektronickou časomírou. Tiskový záznam z elektronické časomíry musí být přiložen.
    ČR: Pro uznání českých rekordů a nejlepších výkonů ČR platí i ruční měření.
    Musí být však naměřen čas třemi rozhodčími – viz bod 5.3 těchto pravidel.
   4. Upřesnění pro dopingovou kontrolu: Pro všechny šampionáty CMAS a světové poháry je určen harmonogram kontrol v souladu s pravidly WADA anti-dopingu a CMAS anti-doping a ITA (Internatiol Testing Agency) není nutné provádět antidopingovou kontrolu v případě dosažení nového rekordu na těchto soutěžích.
  5. Ověření rekordů dosažených na soutěžích zařazených v CMAS kalendáři.
   1. Žádost o uznání rekordu je plně vyplněna a podepsána hlavním rozhodčím soutěže.
   2. Závodník musí podstoupit antidopingovou kontrolu.
   3. Nebyl podán protest v době určené pravidly dané disciplíny.
   4. Součástí žádosti o uznání rekordu je výpis z elektronické časomíry.
   5. Rekord je uznán a schválen na základě negativity anti-dopingové kontroly.
  6. Ověření rekordů dosažených na soutěžích či šampionátech nezařazených v CMAS kalendáři.
   1. Národní rekordy jsou uznávány národními federacemi, ale nemohou být uznány jako CMAS rekord, pokud nejsou zaslány CMAS.
   2. Žádost o uznání rekordu je plně vyplněna a podepsána prezidentem národní federace.
   3. Závodník musí podstoupit antidopingovou kontrolu.
   4. Nebyl podán protest v době určené pravidly dané disciplíny.
   5. Součástí žádosti o uznání rekordu je výpis z elektronické časomíry.
   6. Rekord je uznán a schválen na základě negativity anti-dopingové kontroly.
  7. Ověření rekordů vzniklých mimo soutěže či šampionáty.
   1. Individuální pokus o rekord.
   2. V tomto případě musí být pokus proveden veřejně a ohlášen veřejným oznámením nejméně tři dny před datem jeho provedení.
    ČR: Všechny rekordy ČR musí být dosaženy na oficiálních závodech uznaných CMAS nebo SPČR. Závod musí proběhnout podle platných pravidel.
   3. Žádost o uznání světového nebo kontinentálního rekordu musí být předběžně ohlášena do kanceláře CMAS faxem nebo e-mailem do 7 dnů následujících po výkonu.
   4. Po přijetí žádosti o oficiální uznání rekordu a po prověření, že informace obsažené v žádosti jsou správné, generální sekretář CMAS informuje prezidenta komise plavání s ploutvemi a potvrdí nový rekord, postará se o zveřejnění této informace a postará se o předání osobám, které žádost podaly.
   5. Jestliže CMAS přijal žádost o uznání rekordu, pošle národní federaci závodníka diplom podepsaný prezidentem CMAS a presidentem komise plavání s ploutvemi jako potvrzení sportovcova výkonu.
    ČR: Po převzetí žádosti o uznání českého rekordu je rekord oficiálně zaznamenán do statistik českých rekordů.
  8. Rekordy světových a kontinentálních šampionátů a rekordy světových her
   Jestliže byl v průběhu těchto soutěží překonán nejlepší čas, tento čas bude zaznamenán jako nový rekord, pokud byly splněny ostatní podmínky popsané v pravidlech.
  9. Národní rekordy
   Národní rekordy jsou uznávány CMAS, pokud jsou oficiálně na CMAS oznámeny národní federací a pokud čas tohoto rekordu není menší než čas světového nebo kontinentálního rekordu.
  10. Různé
   1. Pouze jeden rekordy může být zaregistrován ve stejný den.
   2. Výsledky mistrovství, pro které nelze elektronickou časomírou ověřit čas nebo body, a všech ostatních soutěží budou považovány za „nejlepší výkony“.
 1. Příloha k mezinárodním pravidlům CMAS
  1. Startovní nasazení
   1. Přímé finále (8.1.1.2.): Rozdělení drah pro bazén s 8 drahami. Všichni účastníci jsou rozděleni do skupiny 24 závodníků a rozdělováni podle následující tabulky (1=nejrychlejší vstupní čas, 2=druhý vstupní čas, 3=třetí vstupní čas atd.)
    Dráha 1 2 3 4 5 6 7 8
    Poslední rozplavba 7 5 3 1 2 4 6 8
    Předposlední rozplavba 15 13 11 9 10 12 14 16
    Třetí rozplavba od konce 23 21 19 17 18 20 22 24
          27 25 26 28    
   2. Kvalifikační rozplavby (8.1.1.3): Rozdělování drah pro bazén s 8 drahami pro 60 účastníků. Účastníci jsou rozděleni do skupin po 24 závodnících a rozdělováni podle následující tabulky (1=nejrychlejší vstupní čas, 2=druhý vstupní čas, 3=třetí vstupní čas atd.).
    Dráha 1 2 3 4 5 6 7 8
    Poslední rozplavba 19 13 7 1 4 10 16 22
    Předposlední rozplavba 20 14 8 2 5 11 17 23
    Třetí rozplavba od konce 21 15 9 3 6 12 18 24
    Čtvrtá rozplavba 31 29 27 25 26 28 30 32
    Pátá rozplavba 37 35 33 34 36
  2. Všechny oficiální formuláře CMAS jsou k dispozici v dokumentu „Postupy a povinnosti pro pořádání mistrovství CMAS – Procedures and Obligations for the Organization of CMAS Championships“.
  3. Internet: http://www.cmas.org/comspo/nap/
  4. Antidoping: http://www.cmas.org/sport/anti-doping, mas.dopingfree@sportaccord.com
   Anti-doping sekce na webu CMAS a výhradní emailová adresa pro všechny CMAS anti-dopingové záležitosti, informace a administraci, řízené DFSU.
  5. Bi-fins certifikace: Příloha 1 včetně bodu 2.3.2. těchto pravidel
  6. Plavky: Příloha 2 včetně bodu 2.3.3.5. těchto pravidel
  7. Světové hry: Příloha 3 včetně bodů 3.7.2. těchto pravidel
  8. Certifikace monoploutveí: Příloha 4 včetně bodu 2.5.1.3. těchto pravidel
  9. Pravidla organizace štafet 4x150m Multiple: Příloha 5 včetně bodu 3.4.4.1. těchto pravidel
  10. Prezentace závodníka před startem
   1. Rozplavby
    • Při nástupu závodníků do startovního prostoru se závodníci usadí na židli a vyčkají, dokud nebudou představeni hlasatelem. Při vyvolání závodník povstane a zvednutím ruky se představí. Poté se závodník opět posadí a vyčká dalšího signálu od hlavního rozhodčího.
    • Při mistrovstvích CMAS a světových pohárech, je možné vynechat tento krok a rovnou začít start. V tomto případě musí být tato informace sdělena během technického mítinku.
   2. Finále
    • Ve finále během mistrovství CMAS hlasatel představuje postupně jednotlivé závodníky, kteří do té doby zůstávají v předstartovním prostoru. Závodníci jsou vyvolávání v pořadí podle čísla dráhy (další možností je vzestupné pořadí založené na zaplavaných časech v rozplavbách, od 8. závodníka po závodníka, který zaplaval nejlepší čas).
    • Jakmile jsou závodníci vyzváni jdou jeden za druhým do startovního prostoru.
    • Jakmile závodník dorazí do startovního prostoru za bloky, posadí se na židli a čeká na konec prezentace a signál od hlavního rozhodčího.
 1. Všeobecně platné podmínky pro národní pravidla ČR:
  1. V případě, že znění jednotlivých paragrafů v mezinárodních pravidlech není upraveno pro platnost v ČR, platí plné znění mezinárodních pravidel (vydání 2022/01).
  2. Nedílnou součástí národních pravidel České republiky je Soutěžní řád plavání s ploutvemi, Registrační a Přestupní řád, Hrací řády jednotlivých soutěží a jejich propozice.
  3. Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky plavání s ploutvemi vydává a schvaluje sportovní komise SPČR.

Tato pravidla platí od 1. 1. 2022. Všechna předchozí vydání pravidel jsou neplatná.