Školení rozhodčích III. třídy

Termín: 22. – 23.10.2021

Místo: Plavecký stadion Olomouc

Podmínky účasti: minimální věk 15 let, minimální znalosti dvou plavecký stylů

Přihlášky: bližší informace a přihlášky na rozhodcipp@gmail.com